Ravimid ja ravi

Euroopa Liit pöörab suurt tähelepanu kõrgetasemelise kaitstuse, konkurentsivõime ja innovatsiooni tagamisele

Euroopa Liit pöörab suurt tähelepanu kõrgetasemelise kaitse, konkurentsivõime ja innovatsiooni tagamisele rahvatervise valdkonnas. Seoses ravimite ja raviga on eesmärgiks tagada ravimite kättesaamise võimalus taskukohase hinnaga, tagada meditsiini ohutus ja tõhusus, parandada kodanikele teabe levitamist ning muuta levitatavat teavet kvaliteetsemaks, et kodanikud saaksid teha sellele teabele tuginevaid otsuseid oma ravi kohta. Nendes ja ka muudes valdkondades tehtavate jõupingutuste tõhustamiseks on Euroopa Komisjon loonud farmaatsiatoodete foorumi. See on kõrgetasemeline arutelukeskkond, kus kasutatakse eksperttöörühmade tuge. Eksperdid kohtuvad regulaarselt, koostavad soovitusi ning vahetavad parimaid tavasid. Eesmärgiks on parandada farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet ning panust sotsiaalvaldkonna ja rahvatervise eesmärkide saavutamiseks. EL toetab uurimistööd, innovatiivse ravi väljatöötamist ja ravimite vaba liikumist siseturul. Euroopa Liit koostab koos liikmesriikide ja sidusgruppidega strateegiliste uuringute nimekirja. Tehakse kindlaks kriitilised puudujäägid teadustöös, kus on üldise parema heaolu nimel vaja kiireloomuliselt teostada rohkem uuringuid.