Zdravila in zdravljenje

Evropska unija je močno zavezana zagotavljanju visoke stopnje varstva, konkurenčnosti in inovativnosti …

Evropska unija je močno zavezana zagotavljanju visoke stopnje varstva, konkurenčnosti in inovativnosti na področju javnega zdravja. Na področju zdravil in zdravljenja so glavni cilji zagotavljanje dostopa do zdravil po dosegljivi ceni, zagotavljanje varnosti in učinkovitosti zdravil ter izboljšanje kakovosti in širjenja informacij za državljane, s čimer se jim omogoči ozaveščena izbira zdravljenja. Za spodbujanje prizadevanj na tem in drugih področjih je Evropska komisija vzpostavila farmacevtski forum, skupino na visoki ravni za razpravo s podporo strokovnih delovnih skupin, ki se redno srečujejo ter oblikujejo priporočila in izmenjujejo najboljše prakse. Njen cilj je izboljšati dosežke farmacevtske industrije na področju konkurenčnosti ter povečati njen prispevek k družbenim ciljem in ciljem javnega zdravja. EU spodbuja raziskave, razvoj inovativnih terapij in prosti pretok zdravil na notranjem trgu. V sodelovanju z državami članicami in interesnimi skupinami EU razvija agendo strateškega raziskovanja, ki bo opredelila pomembna znanstvena področja, na katerih je nujno potrebnih več raziskav, da se izboljša dobro počutje vseh.

Izdaja dovoljenj za zdravila in nadzor nad zdravili na trgu je prav tako pomembno področje dejavnosti EU. EU je ustanovila Evropsko agencijo za zdravila (EMEA), ki državam članicam zagotavlja najboljše znanstveno mnenje o vprašanjih kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil.

EU si tudi prizadeva izboljšati dostop do osnovnih zdravil v državah v razvoju.