Léky a léčba

Evropská unie velmi usiluje o zajišťování vysoké úrovně ochrany, konkurenceschopnosti a inovací...

Evropská unie velmi usiluje o zajišťování vysoké úrovně ochrany, konkurenceschopnosti a inovací v oblasti veřejného zdraví. V oblasti léků a léčby je hlavním cílem zaručit přístup k lékům za dostupnou cenu, zajistit, aby byly léky bezpečné a účinné, a zlepšit kvalitu a šíření informací pro občany, aby se mohli na základě dostatečných informací rozhodovat o vlastní léčbě. Pro podporu úsilí v těchto a jiných oblastech Evropská komise vytvořila Fórum pro léčiva, diskusní platformu na vysoké úrovni podporovanou pracovními skupinami odborníků, která se pravidelně schází za účelem vytváření doporučení a výměny osvědčených postupů. Cílem je zlepšit výkonnost farmaceutického průmyslu, pokud jde o jeho konkurenceschopnost a přínos k dosahování cílů v sociální oblasti a v oblasti veřejného zdraví. EU podporuje výzkum, vývoj inovačních léčebných postupů a volný pohyb léků na vnitřním trhu. EU společně s členskými státy a zainteresovanými stranami vyvíjí strategický plán výzkumu. Ten označí závažné mezery v oblasti vědy, v nichž je naléhavě zapotřebí více výzkumu k zajištění lepších životních podmínek pro všechny.

Další z hlavních oblastí činnosti je schvalování léčivých přípravků, které jsou k dispozici na trhu, a dohled nad nimi. EU zřídila Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMEA), aby členským státům poskytovala co nejlepší vědecké poradenství v otázkách týkajících se kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.

EU se také snaží zlepšit přístup k základním lékům v rozvojových zemích.