Poslať priateľovi
google +
Verzia pre tlač

Dôležité témy  2012

Spravodajca Zdravie-EÚ – Zdravotníctvo v skratke: Európa 2012  

Nová správa predstavuje kľúčové ukazovatele zdravia a systémy zdravotníctva v 35 krajinách

Európska komisia a FC Barcelona začínajú partnerstvo proti fajčeniu  

Základom iniciatívy „Prestaň fajčiť s Barçou“ je iCoach – osobný program, v ktorom barcelonské hviezdy poskytujú fajčiarom osobné rady o tom, ako sa zbaviť závislosti od fajčenia

Zdravie a rozšírenie  

EÚ víta Chorvátsko

Ovocie pre deti zadarmo!  

Z hodnotenia európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách vyplýva, že tento projekt má pozitívny dosah na stravovanie detí

SHIPSAN TRAINET – Zdravšie plavby v Európe  

Projekt navrhuje spoločný európsky rámec pre normy hygieny na výletných lodiach

EUBIROD – Európska databáza údajov o cukrovke  

Zastaviť šírenie cukrovky výmenou poznatkov v celej Európe

Spravodajca Zdravie EÚ  

Špeciálne vydanie: Zdravé starnutie

Projekt ORCHIDS – rýchla a efektívna hromadná dekontaminácia  

Projekt ORCHIDS – účinnejšie, humánnejšie a ohľaduplnejšie postupy pri hromadnej dekontaminácii od nebezpečných látok

Projekt EFRETOS – bezpečnejšie a účinnejšie transplantácie  

Projekt je zameraný na vytvorenie registra, ktorý bude monitorovať výsledky všetkých transplantácií orgánov v EÚ

Odber elektronického spravodajcu. Spravodajca Zdravie-EÚ: Aktuality z oblasti zdravia z celej Európy do vašej e-mailovej schránky.  

Dvojtýždenník Spravodajca Zdravie-EÚ vyjde 22. novembra 2012 v špeciálnej edícii pri príležitosti 100. vydania. Nenechajte si ho ujsť. Prihláste sa k odberu a vyberte si, v ktorej jazykovej verzii si ho želáte dostávať.

Prijatie revidovaných právnych predpisov o dohľade nad liekmi  

Dohoda týkajúca sa schválenia právnych predpisov o dohľade nad liekmi poskytne občanom EÚ väčšiu bezpečnosť liekov

Spravodajca Zdravie-EÚ č. 98 – Farmakovigilancia – Monitorovanie bezpečnosti liekov  

Spravodajca Zdravie-EÚ – Farmakovigilancia – Monitorovanie bezpečnosti liekov

Projekt Averroes – rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti  

Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o právach migrantov a žiadateľov o azyl na zdravotnú starostlivosť a liečbu bez akejkoľvek diskriminácie

World Alzheimer's Day, 21 September 2013  

Commissioner for Health, Tonio Borg pays a personal tribute to dementia patients and their caregivers and says that dementia will remain one of the Commissions top health priorities

EÚ a FC Barcelona sa spojili v boji proti fajčeniu  

Európska komisia a FC Barcelona uzavreli počas návštevy prezidenta klubu v Bruseli oficiálne partnerstvo

Znečistenie ovzdušia naďalej zabíja tisíce ľudí a stojí miliardy  

Projekt Aphekom ukazuje, že včasné prijatie a dodržiavanie účinných opatrení EÚ proti znečisťovaniu ovzdušia predstavuje významný prínos pre zdravie verejnosti.

Spravodajca Zdravie-EÚ – Medzinárodný deň boja proti Alzheimerovej chorobe, 21. september, Život s demenciou  

Spravodajca Zdravie-EÚ – Výmena poznatkov v snahe napredovať v starostlivosti o pacientov s demenciou v Európe

Euroneostat II – európsky neonatálny informačný systém  

Cieľom projektu je zlepšenie kvality starostlivosti o predčasne narodené deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou

Spravodajca Zdravie-EÚ – Imunizácia detí  

Spravodajca Zdravie-EÚ – Imunizácia detí: bezpečná a účinná prevencia

Projekt FOOD – zdravie a výživa pri práci  

Cieľom projektu je bojovať proti obezite dospelých prostredníctvom podpory zdravého stravovania počas pracovného dňa.

Orphanet Europe – Online knowledge on rare diseases  

EU-funded project gathers information on rare diseases for the benefit of patients

Spravodajca Zdravie EÚ – Nové pravidlá týkajúce sa klinických skúšok  

Spravodajca Zdravie EÚ – Nová budúcnosť klinických skúšok

Európska sieť EPODE – Prevencia obezity u detí  

Obezita u európskych detí stúpa – štvrtina európskych školákov je obézna alebo trpí nadváhou

Spravodajca Zdravie-EÚ – Prevencia úrazov  

Letná sezóna: lepšia prevencia ako liečba.

Informačné karty o bezpečnosti detí – prevencia a ochrana  

Správa poukazuje na to, že na ochranu detí a dospievajúcich pred úrazmi v domácnosti by sa mohlo urobiť viac

Fajčenie vo filmoch má dosah na mládež  

Z výsledkov štúdie vyplýva, že fajčenie na obrazovke seriózne podnecuje tínedžerov k tomu, aby s tým začali

Spravodajca Zdravie-EÚ – Heidi health wiki  

Spravodajca Zdravie-EÚ – Zdravie v Európe – informácie a údaje online

Are you a journalist interested in health?   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

New edition of the EU Health Prize for Journalists is open for submission of articles – deadline 31 July 2012

Krátke nahliadnutie do problematiky zdravia mladých ľudí  

200 000 tínedžerov z 39 krajín poodhalilo svoje zdravotné návyky v prieskume WHO

14 June 2012 – World Blood Donor Day  

‘Every blood donor is a hero’ – Find out more about donating blood on World Blood Donor Day

Aurora project: Cervical cancer screening for all women   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

EU-funded project helps new Member States to implement successful cervical cancer screening programmes

World No Tobacco Day - 31 May 2012  

Find out more about the Comission's anti-tobacco campaign "Ex-Smokers are Unstoppable"

European Week Against Cancer – 25-31 May 2012  

Prevention is key in the fight against cancer

Europeans need to reduce salt intake   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Current daily salt consumption in most European countries is too high says new report

Heidi wiki: Online health information for Europe   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Commission launches Heidi wiki, a tool for sharing, comparing and developing health information across Europe

Health Programmes: results and perspectives  

European Commission celebrates 10 years of Health Programmes

The healthy ageing challenge   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

As life expectancy increases, growing old healthily is more important than ever

Healthy Stadia: Promoting community health and lifestyle   Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

How sport stadia accross Europe are helping promote a healthy lifestyle

Health is wealth  

Health is a goal worth achieving for all, but it has also an important role to play in our economy