Ibgħat lil ħabib
google +
Verżjoni għall-istampar

Punti ewlenin  2012

Newsletter Saħħa-UE - Ħarsa ħafifa lejn is-saħħa: Ewropa 2012  

Indikaturi ewlenin tas-saħħa u s-sistemi tas-saħħa f'35 pajjiż ippreżentati f’rapport ġdid

Il-Kummissjoni Ewropea u l-klabb tal-futbol ta' Barċellona jniedu sħubija kontra t-tabakk  

Il-programm “Ieqaf pejjep ma' Barça” hu mibni madwar iCoach, programm ta' kkowċjar tas-saħħa personali li jipprovdi lil min ipejjep b'parir personalizzat miċ-ċelebritajiet ta' barça dwar kif wieħed jieqaf ipejjep

Saħħa u tkabbir  

L-UE tagħti merħba lill-Kroazja

Frott b'xejn għat-tfal!  

Il-valutazzjoni tal-Iskema Ewropea Frott għall-Iskejjel turi impatt pożittiv fuq d-dieta tat-tfal

SHIPSAN TRAINET – Krużis mingħajr ħsara għas-saħħa fl-Ewropa  

Il-proġett jipproponi qafas komuni Ewropew għar-regolament tal-iġjene fuq il-vapuri tal-krużis

EUBIROD – Bażi tad-dejta Ewropea tad-Dijabete  

Ngħinu biex jitwaqqaf it-tixrid tad-dijabete billi naqsmu t-tagħrif mal-Ewropa kollha

Newsletter Saħħa-UE  

Edizzjoni speċjali: nikbru fl-età u nibqgħu f'saħħitna

Il-proġett ORCHIDS – dekontaminazzjoni tal-massa effettiva u bil-ħeffa  

Il-proġett ORCHIDS – nagħmlu l-proċeduri ta' dekontaminazzjoni tal-massa minn sustanzi perikolużi aktar effettivi, umani u sensittivi għall-pubbliku

Il-proġett EFRETOS – jagħmel it-trapjanti aktar siguri u aktar effettivi  

Il-proġett għandu l-għan li joħloq reġistru biex jimmonitorja l-eżiti tat-trapjanti tal-organi kollha tal-UE

Abbonament fin-newsletter. Newsletter Saħħa-UE: aħbarijiet dwar is-saħħa minn madwar l-Ewropa fil-kaxxa postali tiegħek.  

In-Newsletter Saħħa UE li toħroġ kull ġimagħtejn tiċċelebra l-100 ħarġa tagħha fit-22 ta' Novembru 2012 b'edizzjoni speċjali. Titlifhiex! Abbona hawn u indika b'liema lingwa tixtieq tirċeviha.

L-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni riveduta dwar il-farmakoviġilanza  

Il-ftehim dwar il-farmakoviġilanza se jipprovdi liċ-ċittadini tal-UE b'akbar sikurezza tal-mediċina

Newsletter Saħħa-UE 98 – Il-farmakoviġilanza – Il-monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċini  

Newsletter Saħħa-UE 98 – Il-farmakoviġilanza – Il-monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċini

Il-proġett AVERROES – aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa  

Proġett li jżid l-għarfien tad-drittijiet tal-migranti u dawk li qed ifittxu l-ażil għall-kura tas-saħħa mingħajr ebda diskriminazzjoni

World Alzheimer's Day, 21 September 2013  

Commissioner for Health, Tonio Borg pays a personal tribute to dementia patients and their caregivers and says that dementia will remain one of the Commissions top health priorities

L-UE u l-FC Barċellona jingħaqdu flimkien kontra t-tipjip  

Il-partenarjat bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-FC Barċellona jsir uffiċjali matul iż-żjara tal-President tal-Barça fi Brussell

It-tniġġis tal-arja jkompli joqtol eluf ta' persuni u jiswa biljuni ta' ewro  

Il-proġett Aphekom juri li benefiċċji sinifikanti tas-saħħa jirriżultaw meta politiki effettivi tal-UE dwar it-tniġġis tal-arja huma implimentati u osservati mal-medda taż-żmien.

Newsletter Saħħa-UE - Jum Dinji tal-Alzheimer, 21 ta' Settembru, Id-Dimenzja: Ngħixu flimkien  

Newsletter Saħħa-UE - Naqsmu l-għarfien biex navvanzaw fil-kura tad-dimenzja fl-Ewropa

EuroNeoStat II – Sistema ta' informazzjoni neonatali Ewropea  

Il-proġett jittama li titjieb il-kwalità tal-kura ta' trabi prematuri ta' tqala qasira u b'piż baxx ħafna mat-twelid

Newsletter Saħħa-UE - It-tilqim fit-tfulija  

Newsletter Saħħa-UE - It-tilqim fit-tfulija: prevenzjoni effettiva u bla periklu

Proġett tal-IKEL – is-saħħa u n-nutriment fuq ix-xogħol  

Proġett li jindirizza it-tħassib dejjem jikber dwar l-obeżità fl-adulti billi jippromwovi drawwiet tajba tal-ikel waqt il-ħin tax-xogħol

Orphanet Ewropa- Tagħrif dwar mard rari onlajn  

Proġetti ffinanzjati mill-UE jiġbru informazzjoni dwar mard rari għall-benefiċċji tal-pazjenti

Newsletter Saħħa-UE - Regoli ġodda għal provi kliniċi  

Newsletter Saħħa-UE – Strateġija ġdida għal provi kliniċi

EEN EPODE - Il-prevenzjoni tal-obeżità fit-tfal  

L-epidemija tal-obeżità fit-tfal Ewropej qed tiżdied - kwart tat-tfal Ewropej għandhom piż żejjed jew huma obeżi

Newsletter Saħħa-UE - Il-prevenzjoni tal-korrimenti  

L-istaġun tas-Sajf: aħjar uff inkella aħħ!

Kards b'rapporti dwar is-sikurezza tat-tfal – prevenzjoni u protezzjoni  

Ir-rapport juri li jista’ jsir iktar għall-protezzjoni tat-tfal u l-adolexxenti minn korrimenti fid-dar

It-tipjip fil-films – l-effett fuq iż-żgħażagħ  

L-istudju juri li t-tipjip li jidher fuq l-iskrin jista' jinfluwenza serjament iż-żgħażagħ biex jaqbdu l-vizzju

Newsletter Saħħa UE 93 - Heidi, il-wiki dwar is-saħħa  

Newsletter Saħħa UE - Is-saħħa fl-Ewropa - informazzjoni u dejta onlajn

Are you a journalist interested in health?   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

New edition of the EU Health Prize for Journalists is open for submission of articles – deadline 31 July 2012

Ħarsa lejn is-saħħa taż-żgħażagħ  

200,000 adoloxxent minn 39 pajjiż juru li l-imġieba tas-saħħa tagħhom fi stħarriġ tad-WHO

14 June 2012 – World Blood Donor Day  

‘Every blood donor is a hero’ – Find out more about donating blood on World Blood Donor Day

Aurora project: Cervical cancer screening for all women   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

EU-funded project helps new Member States to implement successful cervical cancer screening programmes

World No Tobacco Day - 31 May 2012  

Find out more about the Comission's anti-tobacco campaign "Ex-Smokers are Unstoppable"

European Week Against Cancer – 25-31 May 2012  

Prevention is key in the fight against cancer

Europeans need to reduce salt intake   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Current daily salt consumption in most European countries is too high says new report

Heidi wiki: Online health information for Europe   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Commission launches Heidi wiki, a tool for sharing, comparing and developing health information across Europe

Health Programmes: results and perspectives  

European Commission celebrates 10 years of Health Programmes

The healthy ageing challenge   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

As life expectancy increases, growing old healthily is more important than ever

Healthy Stadia: Promoting community health and lifestyle   Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

How sport stadia accross Europe are helping promote a healthy lifestyle

Health is wealth  

Health is a goal worth achieving for all, but it has also an important role to play in our economy