Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

EuroNeoStat II – vastasyntyneisiin liittyvä eurooppalainen tietojärjestelmä

Keskosena syntyneiden lasten määrä on kasvanut kaikkialla Euroopassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ennenaikaisesti syntyneet lapset kärsivät muita lapsia todennäköisemmin kroonisista sairauksista , kuten kroonisesta keuhkosairaudesta tai neurologisista kehityshäiriöistä, kuten CP-vammasta. Lisäksi heillä saattaa myöhemmin esiintyä oppimisvaikeuksia ja kognitiivisia ongelmia.

Lääketieteen ja tutkimuksen kehityksen myötä uskottiin, että ennenaikaiset synnytykset voitaisiin nykyään estää. Tilastojen mukaan kuitenkin 7 % kaikista vauvoista syntyy keskosina eli alle 37 viikon ikäisinä. Kaksi prosenttia keskosista syntyy joko ennen 32. raskausviikkoa tai alle 1,5 kiloisina.

EuroNeoStat II -hanke keskittyy erityisesti näihin keskosiin. Sen tarkoituksena on luoda koko EU:n kattava tietojärjestelmä, jonka avulla hyvin ennenaikaisille ja hyvin pienikokoisille keskosille voidaan antaa parasta mahdollista hoitoa. Näin heille taataan mahdollisimman hyvät elinmahdollisuudet.

EU:n kansanterveysohjelman puitteissa perustetun EuroNeoStat II -hankkeen ansiosta lääkärit voivat vertailla keskosiin liittyviä tuloksia. Lääkärit voivat tarkkailla ja kerätä hoitoon liittyvää tietoa Euroopan alueella käyttämällä vakiomuotoisia luokitteluja ja seuraamalla muita tekijöitä. Luokittelutapoja ovat mm. ennenaikaisuuden aste ja syntymäpaino. Muita tekijöitä on mm. se, annettiinko äidille lääkkeitä vauvan keuhkojen tukemiseksi ja syntyikö vauva alateitse vai keisarinleikkauksella.

EuroNeoStat II -hankkeella pyritään myös yhdenmukaistamaan kaikkien keskosten hoitoa. Tällä tavoin kaikki keskoset saavat parasta mahdollista hoitoa.

Ensimmäiselle EuroNeoStat -hankkeelle kehitettiin eurooppalainen tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan tarkastella hyvin ennenaikaisten ja hyvin pienipainoisten keskosten lyhyen ja pitkän aikavälin kuolleisuutta, sekä parantaa hoidon laatua.

EuroNeoStat II tarjoaa eurooppalaisille vastasyntyneisyysoppiin erikoistuneille lastenlääkäreille välineitä laadun parantamiseen ja laadun arviointiin. Näiden välineiden avulla voidaan kehittää hyvin pienipainoisten keskosten hoitoa ja vähentää alhaisesta syntymäpainosta johtuvia haittavaikutuksia

EuroNeoStat -hanke on kasvanut hitaasti, mutta varmasti. Hankkeella oli alussa 26 toimintayksikköä. Nyt yksiköitä on yli 200, ja ne sijaitsevat 27:ssä Euroopan maassa. Hankkeella on foorumi osoitteessa www.euroneonet.org.

Tietojärjestelmän avulla taataan, että hoidon laatu kehittyy ja keskosten elämänlaatu paranee. Hankkeen ensimmäiset tulokset osoittavat, että hyvin pienipainoisten keskosten kuolleisuus on laskemassa joissain EU-maissa.

Hoidon yhdenmukaistamisella tarkoitetaan, että kaikilla Euroopassa syntyneillä vauvoilla on yhtäläiset elinmahdollisuudet.

Lisätietoa:

Euroneostat- vastasyntyneisiin liittyvä eurooppalainen tietojärjestelmä

EU:n terveysohjelma

Euroopan komissio – kansanterveys – imeväis- ja perinataaliterveys

Euroopan komissio – kansanterveys – lisääntymisterveys