Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Lastenlääkeasetus on tuottanut myönteisiä tuloksia

Lastenlääkeasetuksen tavoitteena oli varmistaa, että
• lastenlääkkeiden kehittämiseksi tehdään laadukasta tutkimusta
• valtaosa lapsilla käytetyistä lääkkeistä on ajan myötä erikseen hyväksytty lasten käyttöön
• lastenlääkkeistä on saatavilla laadukasta ja luotettavaa tietoa.

Edistymisraportin julkistamisen yhteydessä EU:n terveyskomissaari Tonio Borg totesi seuraavaa:
"Lastenlääkeasetuksella haluttiin korjata terveydenhoidossa havaittu vakava puute: vaikka lasten osuus väestöstä oli yli 20 %, lapsia jouduttiin hoitamaan lääkkeillä, joiden tutkimuksissa ja lupamenettelyissä lapsia ei useinkaan ollut otettu huomioon. Viidessä vuodessa tutkimus on onneksi edistynyt ja lääkkeiden käyttö lapsilla on aiempaa turvallisempaa. Toivottavasti kehitys jatkuu samanlaisena."

Lastenlääkkeiden sääntelyn kehittämisen pohjaksi Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2002 kuulemisasiakirjan ”Parempia lääkkeitä lapsille”. Tuolloin monia lapsilla käytetyistä valmisteista ei ollut erikseen tutkittu tai hyväksytty lasten osalta. Lääkärit määräsivät lapsille usein tuotteita, jotka oli hyväksytty aikuisten käyttöön, ja saattoivat joskus mukauttaa annostusta. Vaarana olivat haittavaikutukset, ja jos annos oli liian pieni, lääkitys saattoi olla myös tehoton.

EU:n asetus lastenlääkkeistäpdf annettiin noin viisi vuotta kuulemisasiakirjan julkaisemisen jälkeen joulukuussa 2006.

Vuonna 2010 Euroopassa oli yli 100 miljoonaa lasta, eli 21 % väestöstä oli lapsia. Lapset ovat erityisen riskialtis väestöryhmä, joka eroaa aikuisista fyysisesti, psyykkisesti ja kehitystasoltaan, eikä lapsia näin ollen voi kohdella ”pieninä aikuisina”. Siksi onkin erittäin tärkeää tehdä ikään ja kehitykseen liittyvää tutkimusta ja varmistaa soveltuvien lääkkeiden saatavuus.

Lisätietoa:

Euroopan komissio – Kansanterveys

Euroopan komissio – Terveys-EU