Tipsa om sidan
google +
Utskriftsvänlig version

I fokus

Projekt mot hudcancer

Hudcancer kan bli ett stort folkhälsoproblem de kommande årtiondena om man inte sätter in effektiva motåtgärder.

Den europeiska kodexen mot cancer rekommenderar att vi undviker överdriven solexponering, särskilt skyddar barn och unga, och att den som lätt bränner sig i solen skyddar sig hela livet. Flera projekt har därför fått EU-stöd för att skapa en stabil grund för motåtgärder, öka människors kunskap och hjälpa dem att förebygga hudcancer.

Folkhälsoprogrammet (2007–2013) har finansierat två viktiga projekt:

Eurosun – Projektet gick ut på att kartlägga enskildas och befolkningsgruppers UV-exponering i Europa med hjälp av vädersatelliter. Man har också tagit fram landsspecifika råd om hur man minskar UV-exponeringen tillsammans med en atlas över strålningen.

Epiderm (Europeiskt initiativ mot hudcancer) – Här ville man samla in och sprida kunskap om olika former av hudcancer och deras förekomst, riskfaktorer, behandling och kostnader. Syftet var att ta fram rekommendationer för bästa praxis och strategier för att förebygga och minska riskerna.

Genom sitt sjätte ramprogram för forskning har kommissionen också finansierat projektet Euroskin (europeiskt nätverk mot hudcancer) för att stödja initiativ om primärprevention, en europeisk certifieringsstandard för solarier, epidermala stamceller och karcinom samt screening för hudcancer.

Om EU-länderna genomför projektens rekommendationer i sina cancerstrategier kan förekomsten av hudcancer minska.

Läs mer:

EU-kommissionen – folkhälsa

EU-kommissionen – folkhälsoportalen