Pošlji prijatelju
google +
Različica za tiskanje

V središču

Projekti v zvezi s kožnim rakom

Kožni rak je ena od oblik raka, ki bo v prihodnjih desetletjih zaradi pomanjkanja učinkovitih ukrepov pogostejša.

Evropski kodeks proti raku priporoča previdno izpostavljanje soncu. Pred soncem je zlasti treba zaščititi otroke in mladostnike. Osebe, ki jih sonce hitro ožge, morajo vse življenje uporabljati aktivno zaščito pred sončnimi žarki. Zato Evropska komisija podpira številne ukrepe za ozaveščanje o nevarnosti sončnih žarkov in preprečevanje kožnega raka.

Zdravstveni program (2007–2013) je podprl dva glavna ukrepa: EUROSUN(količinska opredelitev izpostavljenosti soncu v Evropi z uporabo podatkov meteoroloških satelitov), s preventivnimi sporočili za zmanjšanje izpostavljenosti UV žarkom, prilagojenimi za vsako državo članico, vključno z zemljevidom UV sevanja.

Zdravstveni program financira tudi projekt EPIDERM (Evropska pobuda za preprečevanje dermatoloških malignosti), ki je namenjen pridobivanju in razširjanju znanja o kožnem raku, in sicer o pojavu raka, dejavnikih tveganja, zdravljenju in stroških bolezni, in na podlagi katerega lahko države pripravijo strategije preprečevanja in zmanjševanja tveganja ter priporočila za najboljšo prakso.

V okviru 6. okvirnega programa je Komisija financirala projekt EUROSKIN (Evropsko omrežje za preprečevanje kožnega raka) za podporo pobudam na področju primarne preventive, evropskega standarda za certificiranje solarijev, kožnih matičnih celic in karcinoma ter presejanja za kožnega raka.

Z vsestranskim vključevanjem priporočil teh projektov v nacionalne načrte za boj proti raku bi v državah članicah Evropske unije lahko zmanjšali pogostost kožnega raka.

Več informacij:

Evropska komisija – Javno zdravje

Evropska komisija – Zdravje-EU