Poslať priateľovi
google +
Verzia pre tlač

Dôležité témy

Projekty v oblasti rakoviny kože

Rakovina kože je druhom rakoviny, ktorej význam z hľadiska verejného zdravia bude stúpať, ak sa neprijmú účinné opatrenia.

Európsky kódex boja proti rakovine odporúča vyhýbať sa nadmernému slneniu. Osobitne je potrebné chrániť deti a mládež. Osoby, ktoré sa ľahko na slnku spália, by mali sa mali aktívne chrániť počas celého života. Európska komisia preto podporuje mnohé opatrenia v snahe vytvoriť pevnú základňu pre aktivity v tejto oblasti, zvýšiť povedomie verejnosti a pomôcť ľuďom pri prevencii rakoviny kože.

V rámci programu v oblasti zdravia na roky 2007 – 2013 podporila dva hlavné projekty. Prvý projekt, EUROSUN(meranie vystavenia jednotlivcov a populácií v Európe UV žiareniu použitím údajov z meteorologických satelitov), sa zameral na adaptovanie pravidiel prevencie na zníženie vystavenia UV žiareniu na potreby jednotlivých členských štátov a vypracovanie atlasu UV žiarenia.

Cieľom druhého projektu, EPIDERM (európska iniciatíva na prevenciu kožných zhubných nádorov) je zhromažďovanie a šírenie poznatkov o rakovine kože v súvislosti s jej výskytom, rizikovým faktormi, liečbou a nákladmi na vytvorenie stratégií prevencie a zníženia rizík, ako aj s najlepšími postupmi.

V rámci 6. rámcového programu Komisia podporila aj projekt EUROSKIN (európska sieť na prevenciu rakoviny kože), ktorého cieľom boli opatrenia v oblasti primárnej prevencie, európskych noriem certifikácie solárií, epidermálnych kmeňových buniek a karcinómov, ako aj v oblasti skríningu rakoviny kože.

Široké uplatnenie odporúčaní vypracovaných v rámci uvedených projektov v národných plánoch členských štátov EÚ pre rakovinu by viedlo k zníženiu výskytu rakoviny kože.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – verejné zdravie

Európska komisia – Zdravie-EÚ