Wyślij do znajomego
google +
Wersja do druku

Na pierwszym planie

Projekty dotyczące raka skóry

Rak skóry to jeden z tych rodzajów nowotworów, które w przypadku braku skutecznych działań w ciągu nadchodzących kilkudziesięciu lat staną się poważnym problemem dla zdrowia publicznego.

Europejski kodeks walki z rakiem zaleca: Należy unikać zbyt długiego przebywania na słońcu. Szczególnie ważna jest ochrona dzieci i młodzieży. Osoby, u których łatwo dochodzi do oparzeń słonecznych, muszą stosować środki ochrony przez całe życie. Dlatego też Komisja Europejska wspiera od lat wiele różnych inicjatyw, aby stworzyć solidne podstawy do działania oraz rozpowszechnić wiedzę na temat raka skóry i pomóc zapobiegać jego występowaniu.

W ramach programu działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007–2013 udzielono wsparcia finansowego dwóm ważnym projektom. Pierwszy z nich to EUROSUN (pomiary ekspozycji na promieniowanie UV poszczególnych osób i grup ludności w Europie przy zastosowaniu danych z satelitów meteorologicznych), który pozwolił na opracowanie podstawowych ostrzeżeń służących ograniczeniu narażenia ludzi na promienie UV, a następnie dostosowanie ich do każdego państwa członkowskiego. Powstał również atlas promieniowania UV.

Drugi z nich to EPIDERM (europejska inicjatywa na rzecz zapobiegania złośliwym nowotworom skóry), który umożliwił rozwój i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowotworów skóry, a zwłaszcza takich aspektów, jak ich występowanie, czynniki ryzyka oraz metody i koszty leczenia. Celem było opracowanie strategii zapobiegania chorobom i zmniejszenia ryzyka ich występowania oraz przygotowanie zaleceń zawierających sprawdzone rozwiązania.

W ramach 6. programu ramowego Komisja sfinansowała również projekt EUROSKIN (europejska sieć do spraw zapobiegania nowotworom skóry), aby wesprzeć inicjatywy dotyczące profilaktyki pierwotnej, europejskiego systemu certyfikacji solariów, komórek macierzystych skóry oraz badań przesiewowych w kierunku raka skóry.

Włączenie zaleceń stworzonych w oparciu o te projekty do programów walki z rakiem, które realizują państwa członkowskie Unii Europejskiej, umożliwiłoby zmniejszenie występowania nowotworów skóry.

Więcej informacji:

Komisja Europejska – Zdrowie publiczne

Komisja Europejska – Zdrowie-UE: