Aan een vriend sturen
google +
Versie om af te drukken

In de kijker

Huidkankerprojecten

Huidkanker wordt in de komende decennia een steeds groter probleem voor de volksgezondheid en er is nog geen goede behandeling voor.

De Europese code tegen kanker raadt mensen aan om zichzelf "niet te veel aan de zon bloot te stellen. Vooral kinderen en jongeren moeten goed worden beschermd. Wie in de zon snel verbrandt, moet zich zijn hele leven goed en actief beschermen". Daarom wil de Europese Commissie mensen ervan bewust maken hoe zij huidkanker kunnen voorkomen.

In het kader van het Gezondheidsprogramma 2007-2013 zijn twee projecten gefinancierd: EUROSUN(meting van de blootstelling van personen en bevolkingsgroepen in Europa aan UV-straling aan de hand van gegevens van weersatellieten), waarbij waarschuwingen tegen te hoge UV-blootstelling aan de diverse EU-landen zijn aangepast en waarbij een UV-atlas is ontwikkeld.

EPIDERM (Europees preventie-initiatief voor kwaadaardige huidaandoeningen), waarbij allerlei kennis over huidkanker, zoals prevalentie, behandelingsmethodes, risicofactoren en ziektekosten, is verzameld en verspreid om preventie- en risicobeperkingsstrategieën en aanbevelingen voor goede praktijken te ontwikkelen.

Daarnaast is in het zesde kaderprogramma het project EUROSKIN (Europees netwerk voor huidkankerpreventie) gefinancierd ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van primaire preventie, Europese certificeringsnormen voor zonnebanken, epidermale stamcellen en kanker, en huidkankerscreening.

Als de EU-landen de aanbevelingen van deze projecten op grote schaal overnemen in hun kankerbestrijdingsplannen, leidt dat uiteindelijk tot minder gevallen van huidkanker.

Meer informatie:

Europese Commissie – Volksgezondheid

Europese Commissie – Gezondheid-EU