Sūtīt draugam
google +
Izdrukas variants

Degpunktā

Ar ādas vēzi saistīti projekti

Tuvākajās desmitgadēs pieaugs saslimstība ar ādas vēzi, jo pietrūkst efektīvas pretdarbības.

Eiropas pretvēža rīcības kodeksā ieteikts: “Jāuzmanās, lai izvairītos no pārmērīgas saules staru iedarbības. Sevišķi svarīgi ir aizsargāt bērnus un pusaudžus. Cilvēkiem, kam ir tendence saulē apdegt, ir aktīvi jāaizsargājas no saules visu mūžu”. Tāpēc Eiropas Komisija ir atbalstījusi vairākus pasākumus, kuru mērķis ir radīt pamatīgu bāzi tālākai rīcībai, vairot sabiedrības informētību un palīdzēt cilvēkiem izvairīties no ādas vēža.

Veselības programmā (2007-2013) atbalstīti divi galvenie pasākumi: pirmkārt, EUROSUN(izmantojot meteoroloģisko pavadoņu datus, tiek mērīta ultravioleto staru iedarbība uz Eiropas iedzīvotājiem). Šajā projektā tika izstrādāti primārie profilakses ziņojumi, kuru mērķis bija samazināt pakļautību ultravioleto staru ietekmei. Tos izstrādāja katrai ES dalībvalstij atsevišķi, un tika sagatavots arī UV starojuma atlants.

Otrkārt, projekts EPIDERM (ES iniciatīva dermatoloģisko ļaundabīgo slimību profilaksei), kuru finansēja no Veselības programmas budžeta, lai iegūtu un izplatītu zināšanas par ādas vēzi (tā izplatību, riska faktoriem, ārstēšanu, slimošanas izmaksām). Mērķis bija izstrādāt profilakses un riska samazināšanas stratēģijas un ieteikumus par paraugpraksi.

Sestās pētniecības pamatprogrammas ietvaros Komisija finansēja arī projektu EUROSKIN (Eiropas Sadarbības tīkls ādas vēža profilakses jomā), lai atbalstītu iniciatīvas, kas saistītas ar primāro prevenciju, Eiropas sertifikācijas standartiem solārijiem, ādas cilmes šūnām, karcionomu un ādas vēža skrīningu.

Ja šajos projektos sagatavotos ieteikumus plaši ņemtu vērā ES dalībvalstu vēža apkarošanas plānos, mazāk cilvēku saslimtu ar ādas vēzi.

Lasiet vēl:

Eiropas Komisija — Sabiedrības veselība

Eiropas Komisija — “Veselība ES”