Nusiųsti draugui
google +
Variantas spausdinti

Svarbiausia informacija

Kovos su odos vėžiu projektai

Odos vėžys yra viena iš vėžio rūšių, kuri per ateinančius dešimtmečius virs didesne grėsme visuomenės sveikatai, jeigu nebus imtasi veiksmingų priemonių.

Europos kovos su vėžiu kodekse pateikiama ši rekomendacija: „Reikėtų vengti pernelyg ilgai būti saulėje. Ypač svarbu saugoti vaikus ir paauglius. Saulėje nudegti linkusiems asmenims visą laiką reikėtų naudoti apsaugines priemones“. Atsižvelgdama į tai Europos Komisija rėmė ir remia įvairius veiksmus, kad sukurtų tvirtą visuomenės informavimo pagrindą ir padėtų žmonėms išvengti odos vėžio.

Pagal sveikatos programą (2007–2013 m.) buvo remiami du pagrindiniai veiksmai. Vienas iš jų – tai projektas EUROSUN(asmenų ir gyventojų grupių apšvitos ultravioletine spinduliuote Europoje matavimas naudojant meteorologinių palydovų duomenis). Pagal jį rengiami pirminiai įspėjamieji pranešimai, raginantys vengti ultravioletinių spindulių, pritaikyti kiekvienai valstybei narei, ir ultravioletinės spinduliuotės atlasas.

Kitas projektas – EPIDERM (Europinė piktybinių odos ligų prevencijos iniciatyva), – finansuotas pagal sveikatos programą siekiant sukaupti žinių apie odos vėžį, susijusių su jo paplitimu, gydymu, rizikos veiksniais, gydymo išlaidomis, ir jas skleisti, kad būtų parengtos prevencijos ir rizikos mažinimo strategijos ir geriausios praktikos rekomendacijos.

Pagal Šeštąją bendrąją programą Komisija taip pat finansavo projektą EUROSKIN (Europos odos vėžio prevencijos tinklas), siekdama paremti pirminės prevencijos, Europos soliariumų sertifikavimo standarto, epidermio kamieninių ląstelių ir karcinomos bei odos vėžio profilaktinės patikros iniciatyvas.

Plačiu mastu įgyvendinus šių projektų rekomendacijas Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniuose kovos su vėžiu planuose sumažėtų sergamumas odos vėžiu.

Daugiau informacijos:

Europos Komisija. Visuomenės sveikata

Europos Komisija. Sveikata ES.