Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Tukea ihosyövän ehkäisyhankkeille

Ihosyöpä yleistyy koko ajan, ja siitä tulee tulevina vuosikymmeninä yhä suurempi kansanterveysongelma, koska tehokkaita ehkäisytoimia ei ole pantu täytäntöön.

Euroopan syövänvastaisessa säännöstössä suositellaan liiallisen auringossa oleskelun välttämistä. Erityisen tärkeää on suojata lapset ja nuoret auringolta. Jos iho on auringossa herkästi palavaa tyyppiä, sitä on suojattava aktiivisesti koko elinajan. Euroopan komissio on tukenut useita hankkeita, joilla levitetään tietoa ihosyövästä ja sen ehkäisykeinoista.

EU:n terveysalan toimintaohjelmasta (2007–2013) on annettu rahoitusta seuraaville kahdelle hankkeelle:

EUROSUN-hanke, jossa on mitattu sääsatelliittitietojen avulla eri EU-maiden väestön altistumista ultraviolettisäteilylle ja laadittu maakohtaiset säteilykartastot ja ohjeet altistuksen vähentämiseksi.

– Ihosyövän ennaltaehkäisyä edistävä EPIDERM-hanke, jossa on kerätty ja jaettu tietoa ihosyöpien esiintyvyydestä, riskitekijöistä, hoitomenetelmistä ja kustannuksista sekä kehitetty ehkäisy- ja riskinhallintastrategioita ja toimintasuosituksia.

EU:n kuudennesta tutkimuspuiteohjelmasta on saanut rahoitusta ihosyövän ehkäisyyn keskittyvä EUROSKIN-verkosto. Sen tavoitteena on tukea hankkeita, joiden aiheina ovat ihosyövän primaariehkäisy, solariumlaitteiden eurooppalaisten standardien laatiminen, ihon kantasolut ja karsinooma sekä ihosyövän seulonta.

Jos näiden hankkeiden pohjalta annetut suositukset otetaan laajalti EU-maiden kansallisiin syöväntorjuntaohjelmiin ja pannaan täytäntöön, saadaan ihosyöpätapausten määrä vähenemään huomattavasti.

Lisätietoa:

Euroopan komissio – Kansanterveys

Euroopan komissio – Terveys-EU