Saada sõbrale
google +
Trükiversioon

Aktuaalne

Nahavähiga seotud projektid

Nahavähk on üks neist vähiliikidest, mis ilma tõhusa sekkumiseta muutub järgnevatel kümnenditel rahvatervise seisukohast üha olulisemaks.

Euroopa vähitõrje reeglistikus soovitatakse järgmist: vältige ülemäärast päikesekiirgust. Eriti tähtis on selle eest kaitsta lapsi ja noorukeid. Isikutel, kellel on kalduvus päikesepõletuse tekkeks, tuleb kaitsemeetmeid rakendada aktiivselt kogu elu vältel. Sellest lähtuvalt on Euroopa Komisjon toetanud mitmeid algatusi, et luua tugev alus meetmeteks ning suurendada teadlikkust ja aidata inimestel vältida nahavähki haigestumist.

ELi terviseprogrammi (2007–2013) raames on toetatud kahte põhialgatust. Esimene neist on EUROSUN(meteoroloogiliste satelliitide kasutamine selleks, et mõõta inimeste ja elanikkonna kokkupuudet UV-kiirgusega), mille raames on ennetuse põhitõed UV-kiirgusega kokkupuute vähendamiseks kohandatud vastavalt iga liikmesriigi tingimustele. Samuti on koostatud UV-kiirguse atlas.

Teine ELi terviseprogrammist rahastatav projekt on EPIDERM(Euroopa dermatoloogiliste haiguste ennetamise algatus), mille eesmärk on koguda ja jagada nahavähi esinemise, ohutegurite, ravi ning sellest tulenevate kuludega seotud teavet, et töötada välja ennetus- ja riski vähendamise strateegiad ning parimatel tavadel põhinevad soovitused.

Kuuenda raamprogrammi raames rahastas komisjon ka projekti EUROSKIN (nahavähi ennetuse Euroopa võrgustik), et toetada esmase ennetuse, solaariumidele Euroopa sertifitseerimisstandardi väljatöötamise, epidermaalsete tüvirakkude ja vähkkasvaja ning nahavähi sõeluuringutega seotud algatusi.

Nende projektide tulemusena esitatud soovituste rakendamine Euroopa Liidu liikmesriikide vähistrateegiates vähendaks nahavähi esinemissagedust.

Lisateave:

Euroopa Komisjon – Rahvatervis

Euroopa Komisjon –Tervis-EL