Στείλτε το σ' έναν φίλο
google +
Εκτύπωση

Τα σημαντικότερα

Δράσεις κατά του καρκίνου του δέρματος

Ο καρκίνος του δέρματος είναι μια μορφή καρκίνου που θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα.

Ο Eυρωπαϊκός κώδικας κατά του καρκίνου συνιστά ‘ να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά και οι έφηβοι. Τα άτομα που έχουν την τάση να παθαίνουν εγκαύματα από τον ήλιο πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας σε όλη τη ζωή τους’. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ορισμένες δράσεις ώστε να δημιουργηθεί μια μόνιμη βάση μέτρων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να βελτιωθεί η πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Το πρόγραμμα για την Υγεία (2007-2013) στηρίζει τις εξής δύο κύριες δράσεις: πρώτον, την EUROSUN(μέτρηση της έκθεσης στην ακτινοβολία UV ατόμων και πληθυσμών στην Ευρώπη, με τη χρήση δεδομένων μετεωρολογικών δορυφόρων) με την οποία προσαρμόστηκαν στα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους τα βασικά μηνύματα πρόληψης με στόχο τη μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία UV, και παράλληλα εκπονήθηκε άτλας ακτινοβολίας UV.

Δεύτερον, την EPIDERM (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη των δερματικών κακοηθειών) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την Υγεία και στοχεύει στη συγκέντρωση και τη διάδοση γνώσεων για τους καρκίνους του δέρματος και την εκδήλωσή τους, τους παράγοντες κινδύνου, τις θεραπευτικές αγωγές και το κόστος, ώστε να εκπονηθούν στρατηγικές πρόληψης και μείωσης του κινδύνου και συστάσεις για ορθές πρακτικές.

Επίσης, μέσω του έκτου προγράμματος πλαισίου (6ΠΠ), η Επιτροπή χρηματοδότησε τη δράση EUROSKIN (ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του καρκίνου του δέρματος) η οποία στηρίζει πρωτοβουλίες σχετικά με την πρωτοβάθμια πρόληψη, τη θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων για τα σολάριουμ, τα επιδερμικά βλαστικά κύτταρα και τα καρκινώματα και με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος.

Η ευρεία εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από αυτές τις δράσεις, και η ενσωμάτωσή τους στα εθνικά προγράμματα κατά του καρκίνου που εκπονούν τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη μείωση των περιστατικών καρκίνου του δέρματος.

Περισσότερα:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δημόσια Υγεία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία-ΕΕ