Poslat dál
google +
Verze pro tisk

Nesledovanější

Projekty týkající se rakoviny kůže

Pokud se současná situace nezmění, bude rakovina kůže mezi různými druhy rakoviny z pohledu veřejného zdraví patřit k těm nejvýznamnějším.

Evropský kodex pro boj proti rakovině zdůrazňuje: „Dbejte na to, abyste se nadměrně nevystavovali slunci. Mimořádně důležité je to zejména u dětí a dorostu. Jedinci, kteří mají tendenci se spálit, potřebují ochranné prostředky proti slunci celý život.“ Právě proto Evropská komise podporuje celou řadu opatření v oblasti osvěty a prevence týkající se rakoviny kůže.

Z programu Zdraví (2007–2013) byly podpořeny dvě hlavní akce: Zaprvé EUROSUN(Měření expozice jedinců a skupin obyvatelstva v Evropě UV záření pomocí údajů z meterologických satelitů), v jejímž rámci se výchozí doporučení prevence (snížit expozici UV paprskům) upravily podle podmínek jednotlivých členských států a byl vytvořen atlas UV ozáření.

Zadruhé projekt EPIDERM (Evropská iniciativa na prevenci zhoubných kožních onemocnění) financovaný z programu Zdraví má šířit poznatky o rakovině kůže týkající se jejího výskytu, rizikových faktorů, léčby a její nákladnosti s cílem vytvořit strategie prevence a omezení rizik a doporučit osvědčené postupy.

V rámci šestého rámcového programu také Komise financovala projekt EUROSKIN (Evropská síť pro prevenci rakoviny kůže) na podporu iniciativ zaměřených na primární prevenci a na vytvoření normy pro evropskou certifikaci solárií, na epidermální kmenové buňky ve vztahu ke karcinomu a iniciativy týkající se screeningu rakoviny kůže.

Pokud budou doporučení z těchto projektů přenesena dostatečně často do národních plánů boje proti rakovině v jednotlivých členských státech Evropské unie, výskyt rakoviny kůže se nám podaří snížit.

Další informace:

Evropská komise – Veřejné zdraví

Evropská komise – Zdraví–EU