Изпратете на приятел
google +
Версия за печат

На фокус

Проекти за борба с рака на кожата

Ракът на кожата е форма на рака, която ще придобива все по-голямо значение в общественото здравеопазване през идните десетилетия, ако не се намери ефективно лечение.

В Европейския кодекс против рака се препоръчва: „Избягвайте прекаленото излагане на слънчеви лъчи. Особено важно е да се пазят децата и подрастващите. Тези от вас, които лесно изгарят на слънце, трябва да вземат активни защитни мерки през целия си живот.“ Поради тази причина Европейската комисия подкрепя множество дейности за повишаване на осведомеността и подпомагане на профилактиката на рака на кожата.

По здравната програма (2007 – 2013 г.) бяха подкрепени две основни действия. В рамките на проекта EUROSUN(Измерване на излагането на хората в Европа на ултравиолетово лъчение чрез използване на данни от метеорологични спътници) основни послания за първична профилактика, разработени с цел намаляване на излагането на ултравиолетови лъчи, бяха адаптирани за всяка страна от ЕС и бе създаден атлас на ултравиолетовото лъчение.

Проектът EPIDERM (Европейска инициатива за профилактика на злокачествените кожни образувания) бе финансиран по здравната програма с цел придобиване и разпространение на знания за рака на кожата, свързани с неговото възникване, рисковите фактори, лечението и разходите във връзка с болестта, за да се разработят стратегии за профилактика и намаляване на риска и препоръки за най-добри практики.

Комисията също така финансира по 6-та рамкова програма инициативи на EUROSKIN (Европейско дружество за профилактика на рака на кожата) за първична превенция, европейски стандарт за сертифициране на солариумите, епидермални стволови клетки и карцином и скрининг за рак на кожата.

Широкото прилагане на препоръките по тези проекти в националните планове за борба с рака в държавите от ЕС ще доведе до намаляване на заболеваемостта от рак на кожата.

Повече информация:

Европейска комисия – Обществено здраве

Европейска комисия – Здраве-ЕС