Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Marginaaliryhmien tavoittaminen on tärkeää sukupuolitautien torjunnassa

EU:ssa ja sen naapurimaissa todetaan joka vuosi yli 50 000 uutta hiv-tapausta. Hiv-tartuntaa eli ihmisen immuunikatovirustartuntaa voidaan hoitaa tehokkaasti, mutta parannusmenetelmää tai ehkäisevää rokotetta ei vielä ole keksitty. Tästä syystä EU:n toimet keskittyvät ennaltaehkäisyyn ja hiv- tai aids-tartunnan saaneiden henkilöiden tukemiseen.

Peräti 49 prosenttia EU:ssa vuonna 2010 todetuista uusista hiv-tartunnoista diagnosoitiin siirtolaisilla, jotka asuivat muualla kuin syntymämaassaan. Tutkimusten mukaan vakavan hiv-epidemian maista tulleiden siirtolaisten osuus hiv/aids-potilaista on suhteettoman suuri ainakin 16 EU-maassa.

EU tarjoaa jäsenmaiden ja naapurimaiden viranomaisille ja sidosryhmille toimintapoliittista tukea, jonka tavoitteena on

  • parantaa ennaltaehkäisy-, hoito- ja tukitoimien saatavuutta
  • tavoittaa sellaisista maista tulevat maahanmuuttajat, joissa hiviä esiintyy runsaasti
  • tehostaa riskiryhmille suunnattuja toimenpiteitä.

Euroopan väestön marginaaliryhmät kuten maahanmuuttajat, seksityöntekijät ja etniset vähemmistöt ovat usein haavoittuvaisessa asemassa ja vaikeasti saavutettavissa, ja myös hiv- ja sukupuolitautitartuntojen riskiryhmää. EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitetaan kahta hanketta, jotka ovat erikoistuneet aktiiviseen ehkäisy- ja hoitotyöhön näiden ryhmien keskuudessa: Correlation II ja BORDERNETwork.

Correlation II: tietoa ja hoitoa haavoittuvaisille ryhmille

Amsterdamissa perustettu Correlation II -hanke tarjoaa tietoa ja apua terveyspalvelujen saantiin huumeidenkäyttäjille, seksityöntekijöille ja paperittomille siirtolaisille, erityisesti veren välityksellä tarttuvia tauteja (kuten hepatiitti C ja hiv/aids) sairastaville. Koko Eurooppaa palvelevassa hankkeessa on tuotettu muun muassa kenttätyöntekijöille suunnattu käsikirja, jossa esitellään erilaisia keinoja ja ideoita marginaaliryhmiin kuuluvien nuorten tavoittamiseksi. Kun nuoriin saadaan kontakti, heitä voidaan auttaa terveyspalvelujen saannissa. Terveyspalvelujen antaja voi olla paikallinen terveydenhuoltojärjestelmä tai jokin Correlation-verkoston jäsenjärjestö.

BORDERNETwork: hivin torjuntaa EU:n raja-alueilla ja rajojen ulkopuolella

EU:hun keskittyvän Correlation-verkoston työtä täydentää BORDERNETwork-hanke, joka tukee haavoittuvaisia ryhmiä EU:n raja-alueilla Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa. Hankkeessa on tehty myös sopimuksia maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä. Pilottivaiheen jälkeen hankkeessa on tehty selvityksiä siitä, miten tilanne on kehittynyt EU:n rajojen toisella puolella Ukrainassa, Moldovassa ja Serbiassa, ja kuudessa maassa on tehty tutkimus seksityöntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksilla pyritään selvittämään tartuntareittejä. Näiden tietojen avulla BORDERNETwork-hankkeessa voidaan laatia entistä tehokkaampia diagnostiikan ja terveydenhoidon strategioita.

Kuten hankkeiden nimistä käy ilmi, niissä on kyse verkostojen luomisesta haavoittuvaisten ryhmien tavoittamiseksi eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Correlation-hankkeessa on sovellettu Alankomaissa kehitettyjä toimintamalleja Slovenian oloihin ja saavutettu suonensisäisten huumeiden käyttäjien C-hepatiittitartuntojen hoidossa peräti 88 prosentin onnistumisaste. BORDERNETwork-hankkeessa, jossa toimii yhteistyössä yli 30 tahoa, on onnistuttu saamaan vähemmistöryhmät mukaan seksuaaliterveysohjelmiin. Esimerkkinä tästä on Bulgarian Sofiassa toimiva Fakultetan romaniyhteisön sosiaali- ja terveyspalvelukeskus.

Eurooppa verkostoituu

Näissä hankkeissa saavutetut tulokset ovat vaikuttaneet hiv/aids-politiikkaa koskevien suositusten laatimiseen. Tiedonvaihtoa parantamalla ja rajat ylittävää yhteistyötä lisäämällä on onnistuttu luomaan kattavia eurooppalaisia verkostoja. Niiden avulla pystytään jatkossakin kartoittamaan parhaita toimintatapoja ja levittämään tietoa siitä, miten tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä erityisesti haavoittuvimpien väestöryhmien keskuudessa.

Aids ja ihmisoikeudet ovat myös 27.–28.5. Brysselissä pidettävän konferenssin aiheena. Euroopan komission ja YK:n aids-ohjelma UNAIDSin yhdessä järjestämän konferenssin tavoitteena on vahvistaa Euroopan maiden sitoutuneisuutta ihmisoikeuksiin perustuviin toimintatapoihin hivin/aidsin torjunnassa. Konferenssissa luodaan myös katsaus Euroopan alueen tartuntatilanteeseen ja määritetään toimia, joita komission aids-strategiassa olisi toteutettava.

Lisätietoa:

Terveys-EU-portaali – Hiv/aids

Kansanterveys – Hiv/aids

BORDERNETwork

Correlation II