Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Euroopan komissio – 25 vuotta syövän torjuntaa

Viimeisimpien tilastojen mukaan EU-maissa todettiin vuonna 2008 noin 2,4 miljoonaa uutta syöpätapausta (lukuun ottamatta ei-melanoottisia ihosyöpiä).

EU on osallistunut syövän torjuntaan vuodesta 1985 lähtien, jolloin ensimmäinen "Eurooppa syöpää vastaan" -ohjelma käynnistettiin. EU käyttää syöpätutkimukseen nykyisin yli 180 miljoonaa euroa vuodessa.

Rahoitusta uudentyyppiseen syövän torjuntaan ja potilaiden auttamiseen

Kuuden viime vuoden aikana EU on osoittanut yli 1,1 miljardia euroa kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, huipputason tutkimukseen, tutkijoiden liikkuvuutta edistäviin ohjelmiin, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin sekä kansallisten syöväntutkimustoimien koordinointiin. Yli puolet tästä budjetista (680 miljoonaa euroa) on käytetty eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten syöpätutkijoiden yhteishankkeisiin, joissa selvitetään, miten erityyppiset syövät kehittyvät, miten ne voidaan diagnosoida aikaisemmin ja miten syövän hoidossa voidaan saavuttaa parempia tuloksia.

EU-ohjeisto paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa varten (CRCS)

EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettu CRCS-hanke (EU-ohjeisto paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa varten) osoittaa, kuinka syöpäseulonnoilla voidaan vähentää väestöön kohdistuvaa syöpärasitetta, kun piilevä syöpä voidaan löytää jo varhaisvaiheessa. Paksu- ja peräsuolen syövän seulontakäytännöt saatetaan kokea epämiellyttäviksi. On kuitenkin tärkeää, että terveetkin kansalaiset ovat tietoisia seulontamahdollisuudesta.

CRCS-hanke käynnistettiin sen jälkeen, kun EU-maiden terveysministerit olivat antaneet jäsenmaille suosituksen täysimittaisen syöpäseulontaohjelman toteuttamisesta. Hankkeen puitteissa on kehitetty paksu- ja peräsuolen syövän seulontaa varten EU-ohjeistoa, joka perustuu aiemmista EU-seulontaohjeistoista saatuihin hyviin tuloksiin.

Paksu- ja peräsuolen syöpä on yksi yleisimmistä diagnosoiduista syövistä ja toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja EU:ssa. Vuonna 2008 diagnosoitiin noin 330 000 uutta tapausta ja tautiin kuoli noin 149 000 henkeä. Tästä huolimatta on arvioitu, että noin kolmannes syöpätapauksista olisi ennalta ehkäistävissä.

Väestöpohjainen seulonta EU:ssa – perustietoa

  • Täysimittaisen seulontaohjelman toteuttaminen kestää yli 10 vuotta.
  • CRCS-hankkeen käynnistyessä vuonna 2006 yksikään EU-maa ei ollut toteuttanut seulontaohjelmaa täysin EU:n suositusten mukaisesti eli väestöpohjaisena seulontana.
  • Vuoteen 2011 mennessä 17 EU-maassa oli käytössä koko maan kattava väestöpohjainen seulontaohjelma, joka perustui CRCS-hankkeessa laadittuun ohjeistoon.

CRCS-hankkeessa kehitetty kattava ohjeisto koskee koko seulontaprosessia tutkittavalle lähetetystä kutsusta itse seulontaan ja siinä havaittujen muutosten hoitoon. Siihen sisältyy myös suosituksia vakiokäytännöistä, seurannasta ja arvioinnista.

Korkealaatuinen seulonta ja syövän varhainen diagnosointi antaa potilaille paremmat mahdollisuudet saada ajoissa hoitoa ja toipua syövästä

Jos syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa, se reagoi paremmin lievempiin hoitoihin. Seulonnalla voidaan havaita sairaus aiemmin, mikä vähentää väestöön kohdistuvaa syöpärasitetta.

Tarkoituksena on, että uusi EU-ohjeisto paksu- ja peräsuolen syövän seulonnan ja diagnosoinnin laadunvarmistusta varten johtaa koko Euroopassa sovellettavan standardin käyttöönottoon. EU:n suosituksen mukaisesti eri puolilla Eurooppaa ollaankin nyt perustamassa väestöpohjaisia rinta-, kohdunkaula-, paksusuolen ja peräsuolen syövän seulontaohjelmia.

Lisätietoa:

Maailman syöpäpäivä

Euroopan komissio – Kansanterveys – Syöpä

Kansanterveys – Euroopan komissio – Terveys-EU – Syöpä

Syöväntorjunnan eurooppalainen kumppanuusohjelma