Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Komissio hyväksyi tupakkatuotedirektiivin tarkistusehdotuksen

Euroopan komissio hyväksyi 19. joulukuuta 2012 ehdotuksen vuodelta 2001 peräisin olevan tupakkatuotedirektiivinpdf tarkistamisesta. Tupakkatuotteiden tarjonta on muuttunut merkittävästi kymmenessä vuodessa, minkä seurauksena nykylainsäädännössä on heikkouksia ja aukkoja.

Tupakka-alalla on tapahtunut merkittävää kehitystä tutkimuksen ja markkinoiden suhteen sekä kansainvälisesti. Tupakkatuotteissa käytetään houkuttelevia makuaineita ja pakkauksia, joilla vedotaan erityisesti nuoriin. Markkinoille on tullut uusia tuotteita, esimerkiksi sähkösavukkeita. On myös saatu uutta näyttöä tupakkatuotteissa käytettävistä lisäaineista ja terveysvaroitusten tehokkuudesta. Lisäksi EU ja kaikki sen jäsenmaat ovat sitoutuneet tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen, mutta eri maissa on omaksuttu erilaisia lähestymistapoja sääntelyyn. Nykyinen direktiivi kaipaa siis päivittämistä, jotta muutokset voidaan ottaa huomioon.

Keskeiset muutokset koskevat seuraavia seikkoja:

EU-lainsäädännön kattavuutta parannetaan ja selkeytetään: Esimerkiksi tietyn nikotiinipitoisuusrajan ylittävät sähkösavukkeet sallitaan vain, jos ne on hyväksytty lääkkeiksi. Yrttisavukkeet on varustettava varoitusmerkinnöillä, joissa tiedotetaan tuotteiden terveysriskeistä.

Tupakkatuotteiden pakkausmerkinnät ja pakkaukset: Savukepakkauksissa ja kääretupakan pakkauksissa olevien terveysvaroitusten on oltava entistä suurempia ja näkyvämpiä. Kuvallisia varoituksia on vastaisuudessa oltava paketin kummallakin puolella. Myynninedistäminen ja harhaanjohtavat ilmaisut ym. tekijät kielletään.

Tupakkatuotteissa käytetyt lisäaineet, esimerkiksi makuaineet: Makuaineiden (esim. vanilja, suklaa, piña colada) käyttö savukkeissa, kääretupakassa ja savuttomissa tupakkatuotteissa kielletään. Samaten kielletään lisäaineet, jotka saavat aikaan harhaanjohtavan käsityksen tuotteiden terveellisyydestä (esim. vitamiinit) tai energiaa tai elinvoimaa antavista ominaisuuksista (esim. kofeiini ja tauriini).

Tupakkatuotteiden verkkokauppa: Tupakkatuotteiden verkkokaupan valvontaa tehostetaan. Käyttöön otetaan järjestelmä, jolla varmistetaan ostajan ikä, ja etämyyntiä harjoittavien myyjien on ilmoitettava toiminnastaan viranomaisille.

Paikannus- ja jäljitysjärjestelmä: Savukkeiden ja kääretupakan kaupassa otetaan käyttöön koko EU:n laajuinen paikannus- ja jäljitysjärjestelmä, jolla pyritään vähentämään laittomien tuotteiden määrää EU:n markkinoilla. Tuotteisiin asetetaan turvaominaisuuksia (esim. hologrammeja), jotta kuluttajat voivat tunnistaa ne aidoiksi.

Direktiiviuudistuksen hyödyt

Tupakkatuotelainsäädännön tiukentamisen kansanterveydelliset edut hyödyttävät niin kansalaisia kuin valtiontalouttakin. Väestön terveys on olennaisen tärkeä tekijä tuottavuuden, hyvinvoinnin ja talouskasvun kannalta.

Kun lainsäädännöllä rajoitetaan valmistajien mahdollisuuksia tehdä tuotteista houkuttelevia, poistetaan samalla houkuttimia tupakoinnin aloittamiseen erityisesti nuorilla. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että 70 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa ennen 18 vuoden ikää ja 94 prosenttia ennen 25 vuoden ikää.

Tupakoitsijat (ja tupakoinnin aloittamista harkitsevat) saavat uudistusten myötä paremmat mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tupakkatuotteista, kun terveysvaroituksia parannetaan ja tuotteiden ainesosien valvontaa tehostetaan.

Lisätietoa:

Terveys-EU – Tupakka

Euroopan komissio – Kansanterveys – Tupakka

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään – EU:n kampanja tupakoinnin lopettamisen tueksi

European Commission — Infograph on tobacco in the EUpdf