Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Lasten tapaturmien ehkäisyyn panostettava

EU:ssa kuolee joka päivä monta lasta tapaturmien seurauksena. Tuoreen raportin mukaan tapaturmissa saadut vammat ovat lasten ja nuorten yleisimpiä kuolinsyitä kaikissa EU-maissa.

European Child Safety Alliance -järjestö, joka saa rahoitusta EU:n terveysohjelmasta, julkaisee säännöllisesti maakohtaisia raportteja lasten turvallisuudesta. Niissä tarkastellaan 31 Euroopan maan terveyspolitiikkaa ja strategioita, joilla pyritään ehkäisemään tapaturmia. Arviointiraportteja on julkaistu parin vuoden välein vuodesta 2007.

Keskeiset vaaratekijät

  • Tapaturmissa saatujen vammojen jälkeen yleisin lasten kuolinsyy Euroopassa on hukkuminen. Olipa kyse sitten kotiympäristöstä tai rantalomasta, hukkuminen käy todella äkkiä.
  • Kolmanneksi yleisin tapaturmainen kuolinsyy ovat myrkytykset. Akuuttiin myrkytykseen kuolee Euroopassa joka vuosi 0–14-vuotiaiden ikäryhmässä noin 3 000 lasta.
  • Neljänneksi yleisin kuolinsyy on putoaminen. Sairaalatilastojen mukaan ne ovat yleisin aihe lasten ensiapupoliklinikkakäynneille ja sairaalahoitoon joutumiselle.
  • Viidenneksi yleisin kuolinsyy ovat palovammat.

Raportissa todetaan, että Euroopan maat eivät panosta yhtä paljon voimavaroja kotitapaturmien ehkäisyyn kuin liikenneturvallisuuden edistämiseen. Kaikissa maissa tulisi laatia strategioita ja toteuttaa toimia, joilla pystytään tehokkaasti vähentämään lasten hukkumisia, putoamisia, palovammoja, myrkytyksiä ja tukehtumisia/kuristumisia.

Lasten turvallisuus Euroopassa

Yksikään maa ei ole ottanut käyttöön kaikkia suositeltuja turvallisuustoimenpiteitä, joten parannettavaa riittää kaikkialla. Niissä maissa, joissa turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano on heikointa, sattuu lapsille kuusi kertaa enemmän tapaturmia kuin parhaimman turvallisuustilanteen maissa.

  • Pyöräilykypärän käyttö on pakollista vain 13 maassa (42 %). Seitsemän kyseisistä maista on säätänyt asiasta lailla ensimmäisen raportin julkaisemisen jälkeen. Vain kahdeksan maata on ilmoittanut, että lainsäädäntö on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja että sen noudattamista myös valvotaan.
  • Yhdessäkään maassa laki ei vaadi, että alle 4-vuotiaiden lasten olisi käytettävä autoissa taaksepäin suunnattuja turvaistumia. Tällaiset istuimet ovat yleisessä käytössä lähinnä Pohjoismaissa. Ruotsissa lapsimatkustajien kuolemat ovat vähentyneet kyseisessä ikäryhmässä lähes nollalukemiin.
  • Vain 7 maassa (23 %) on säädetty lailla yksityisten uima-altaiden aitaamisesta lasten putoamisten ja hukkumiskuolemien ehkäisemiseksi. Näistä maista ainoastaan Ranskassa laki on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan. Ranskan lain mukaan uima-altaan omistajalla on mahdollisuus valita useista turvatoimista, joista turva-aidat ovat yksi keino.
  • Vain 15 maassa (48 %) on säädetty lapsiturvallisista lääkepakkauksista. Kolmessa näistä maista lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta on puutteellista.
  • Vain 16 maassa (52 %) on säädetty monikerroksisten rakennusten ikkunoihin asennettavista suojista, joilla ehkäistään lasten putoamisia. Yli puolessa näistä maista vaatimuksia sovelletaan ainoastaan uudis- ja korjausrakentamiseen.

Raportissa todetaan, että lasten tapaturmien ehkäisyyn ei kansallisella tasolla eikä koko Euroopassa vieläkään panosteta voimavaroja ongelman laajuuden edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja

European Child Safety Alliance

Terveys-EU – Vauvat ja lapset

EuroSafe