Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Ilmaisia hedelmiä lapsille

EU:ssa on nykyisin noin 22 miljoonaa ylipainoista lasta, joista lihaviksi luokitellaan 5,1 miljoonaa. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten sisällyttäminen päivittäiseen ruokavalioon voi auttaa ehkäisemään ylipaino- ja lihavuusongelmaa sekä muutenkin edistää terveitä elintapoja.

Tämän vuoksi on perustettu eurooppalainen kouluhedelmäjärjestelmä, joka otettiin käyttöön lukuvuonna 2009–2010. Sen vuotuinen budjetti on 90 miljoonaa euroa. Järjestelmän tarkoituksena on tarjota ilmaisia hedelmiä ja vihanneksia eurooppalaisille koululaisille.

Järjestelmään osallistuvat EU-maat järjestävät hedelmien ja vihannesten jakelun lisäksi myös teemaan liittyviä koulutus- ja tiedotushankkeita.

Tulosten arviointi

Kouluhedelmäjärjestelmään liittyvien toimien toteutus, tehokkuus, tuloksellisuus ja johdonmukaisuus arvioitiin hiljattain. Arvion mukaan toimissa on onnistuttu. Ne ovat vaikuttaneet lasten ruokavalioon myönteisesti, ja erityisesti alempiin sosio-ekonomisiin ryhmiin kuuluvat lapset ovat hyötyneet järjestelmästä.

Vuosina 2010–2011

  • järjestelmän piiriin kuului 8 146 290 lasta 54 267 koulussa 24 EU-maassa
  • hedelmien ja vihannesten kysyntä kasvoi 43 730 tonnilla.

 Myönteinen vaikutus lasten ruokailutottumuksiin

Suurimassa osassa järjestelmään osallistuneista maista ja alueista havaittiin toiminnalla olevan myönteisiä vaikutuksia hedelmien ja vihannesten kulutukseen lasten keskuudessa. Kulutus kasvoi kouluissa jaettujen hedelmien ja vihannesten määrää enemmän.

Näin ollen voidaan päätellä, että järjestelmä lyhyellä aikavälillä edistää hedelmien ja vihannesten syöntiä lasten keskuudessa. Vasta pidemmän ajanjakson jälkeen voidaan kuitenkin päätellä, onko järjestelmällä vaikutuksia varsinaisiin ravintotottumuksiin.

Arvion mukaan kouluhedelmäjärjestelmä on yleisesti ottaen tarpeellinen ja hyödyllinen keino edistää tasapainoisempaa ruokavaliota lasten keskuudessa. Arviointiraportissa todetaan, että mukana olevat sidosryhmät suhtautuvat kouluhedelmäjärjestelmään erittäin myönteisesti, koulut ja lapset pitävät siitä ja toivovat sen jatkuvan pitkään.

Lisätietoa

Kouluhedelmäjärjestelmä

Kouluhedelmäjärjestelmä – Arviointi

Terveys-EU – Ravitsemus

Euroopan komissio – Kansanterveys – Ravitsemus ja liikunta