Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

SHIPSAN TRAINET – Turvallisempia risteilyjä Euroopassa

Euroopassa on yli 200 risteilyalusta. Joka vuosi yli 400 miljoonaa ihmistä käyttää matkustaja-aluksia ja noin 5 miljoonaa ihmistä käy risteilyllä. Yksi maailman vilkkaimmista risteilyalueista on Välimeri, ja risteilyjen suosio on yleisemminkin kasvamassa Euroopassa.

EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavassa SHIPSAN TRAINET -hankkeessa pyritään luomaan risteilyalusten hygienian sääntelylle yhteiseurooppalaiset puitteet.

Terveellisesti risteilyllä

Laivamatkustajat jakavat rajallisissa tiloissa keskenään elintarvike- ja juomavesitarjonnan sekä kylpy- ja uimavesivarat. Ilman hygienian turvaavia toimia tartuntatautien, kuten vatsatautien ja legioonalaistaudin, mahdollisuus kasvaa, eikä kukaan tietenkään halua lomansa menevän pilalle.

Tartuntavaara ei koske pelkästään matkustajia, vaan koska alukset kulkevat paikasta toiseen, myös kohdesatamakaupunkien asukkaat ovat vaarassa.

Hygieniaopas

SHIPSAN TRAINET -hankkeessa on jo tuotettu koulutusopas ja järjestetty koulutusta satamaviranomaisille ja laivojen henkilöstölle Euroopassa.

Hankkeeseen on osallistunut laivateollisuuden, yritysmaailman ja korkeakoulujen edustajia, terveys- ja liikennealan virkamiehiä sekä muita asiantuntijoita. Merenkulkusäädösten osalta mukana on ollut Euroopan komission yksiköitä ja virastoja sekä Maailman terveysjärjestö ja Kansainvälinen merenkulkujärjestö.

Hankkeen EU-rahoitus on mahdollistanut rajat ylittävän yhteistyön, mikä helpottaa vastatoimia tartuntatautien puhjetessa.

SHIPSAN TRAINET -hankkeen kaikkien toimien tavoitteena on turvata laivamatkustamisen korkeat hygieniastandardit, henkilökunnan turvallinen työympäristö sekä matkustajien turvallisuus ja terveys. Sairauksien ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää, koska sitä kautta suojellaan kaikkia kansalaisia.

Lisätietoja

Terveys-EU – Tartuntataudit

Euroopan komissio – Kansanterveys – Valmius ja toimiminen hätätilanteissa