Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

EUBIROD – Eurooppalainen diabetestietokanta

Yli 23 miljoonalla aikuisella EU:ssa on diabetes, ja todennäköisesti moni muu sairastaa tautia tietämättään. Diabetesta esiintyy yhä enemmän, ja siihen liittyvät komplikaatiot ovat uhkaava rasite terveydenhuoltojärjestelmille kaikkialla Euroopassa. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia.

Syynä diabeteksen lisääntymiseen ovat liikunnan puute ja muuttuneet ravintotottumukset. Jos nuoret jatkavat samaan tapaan, tautitapaukset tulevat lisääntymään entisestään.

On arvioitu, että diabeetikoiden terveydenhuollosta aiheutuu jo 5–10 prosenttia kaikista terveysmenoista.

Diabetesepidemiaa torjutaan tietoja jakamalla

Jotta diabetesepidemian leviäminen saataisiin pysäytettyä, EU:n kansanterveysohjelmasta on rahoitettu EUBIROD-hanketta, jonka tavoitteena on jakaa tietoja taudin ehkäisystä ja hoidosta.

Vaikka käytettävissä on runsaasti tietoa ja selvityksiä Euroopan diabetestilanteesta, tiedot ovat hajallaan ja pirstaleisia, eikä niitä hyödynnetä riittävästi. EUBIROD-hankkeen tärkein tulos onkin pysyvä sähköinen eurooppalainen diabetesrekisteri, jonka avulla EU-maat voivat vaihtaa diabetesta koskevaa tietoa ja osaamista.

Rekisteriä voivat toistaiseksi käyttää ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset, mutta se saatetaan saattaa myöhemmin kaikkien EU-kansalaisten käyttöön.

Rekisterin edut

• tiedot kootaan keskitetysti

• tiedot voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi

• rekisteristä saadaan selville komplikaatioiden yleisyys

• rekisteristä ilmenee diabeteksen hoidon tehokkuus

• eri puolilla Eurooppaa annettavia hoitomenetelmiä voidaan vertailla

Tätä innovatiivista hanketta edelsi kaksi aiempaa hanketta: EUCID ja BIRO. EUCID-hankkeessa määriteltiin 35 keskeistä diabetesindikaattoria. BIRO-hankkeessa puolestaan kehitettiin ohjelmisto, jolla voitiin käsitellä turvallisesti ja standardoidusti kaikentyyppisissä tietokonejärjestelmissä olevia tiedostoja. Tulokset ladattiin keskusrekisteriin, jossa niitä voitiin analysoida ja niiden perusteella määriteltiin yleisiä indikaattoreita.

Koska diabetesrekisteristä on saatu hyviä kokemuksia, vastaavaa uutta teknologiaa voitaisiin soveltaa muidenkin kroonisten sairauksien kohdalla.

Lisätietoja:

Terveys-EU – Muut tarttumattomat taudit

Euroopan komissio – Kansanterveys – Krooniset sairaudet