Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

EFRETOS-hanke – turvallisempia ja tehokkaampia elinsiirtoja

Elinluovutuksilla on onnistuttu pelastamaan monta elämää. On tärkeää, että elinluovuttajien määrä saadaan nousemaan. Samalla on varmistettava, että luovutetut elimet ovat laadukkaita ja että elinsiirrot tehdään tiukkojen turvallisuusnormien mukaisesti.

EU:n terveysohjelmasta rahoitettavan EFRETOS-hankkeen tavoitteena on tehdä luovutettujen elinten käytöstä entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa EU:ssa. Keskeisenä keinona on koko Euroopan kattava rekisteri, johon kerätään tietoja elinsiirtojen tuloksista.

Siirtoelimistä on pulaa

Pelkästään EU:ssa noin 61 000 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Joka päivä keskimäärin 12 potilasta kuolee leikkausjonoon.

Elinsiirroissa pyritään mahdollisimman suureen terveyshyötyyn, ja elimen saajan olisi voitava elää täysipainoista ja aktiivista elämää elinsiirron jälkeen. Elinten saatavuudesta, niiden käytöstä ja siirtojen tuloksista ei kuitenkaan nykyisin ole käytettävissä riittävän kattavia tietoja. Vaikka tällaisia tietoja olisikin saatavilla, ne ovat hajallaan eri EU-maissa. Vain muutamalla EU-maalla (Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Alankomaat) on elinsiirtorekisteri, jossa on tietoa siirtojen tuloksista.

Malli kansallisille rekistereille

EFRETOS-hankkeen alussa kartoitettiin, mitä tietoja pitäisi kerätä ja miten ne olisi määriteltävä. Tämä tietohakemisto toimii mallina EU-maiden omille rekistereille.

Hankkeeseen osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että hylkimisreaktioista ja muista siirtoihin liittyvistä haittavaikutuksista olisi kerättävä kattavammin tietoa. Nyt on määrä tarkastella näiden tietojen säilyttämiseen ja tietosuojaan liittyviä oikeudellisia ja teknisiä kysymyksiä sekä tietojenkeruun laadunvarmistusta.

Koko Euroopan kattava rekisteri

Nyt, kun keskeiset linjaukset on hankkeessa tehty, on tavoitteena alkaa luoda koko Euroopan kattavaa rekisteriä. Ensin on määrä perustaa kaikkiin EU-maihin kansallinen tai useamman maan kattava rekisteri. Pyrkimyksenä on, että kaikki EU:ssa tehdyt elinsiirrot tulevat seurannan piiriin.

Kun aikaan saadaan kattava ja avoin rekisterijärjestelmä, luottamus elinsiirtotoimintaan lisääntyy. Tällä on kaksi seurausta: elinsiirroista tulee turvallisempia ja tehokkaampia ja ihmisten suhtautuminen elinten luovutukseen tulee myönteisemmäksi, kun he tietävät, että luovutettuja elimiä käytetään tehokkaasti niitä tarvitsevien potilaiden pelastamiseksi.

 

Lisätietoja:

Terveys-EU-portaali – Laadunvarmistus

Euroopan komissio – Kansanterveys – Veri, kudokset ja elimet

Eurooppalainen elinluovutusten teemapäivä

Euroopan neuvosto – Lääkkeiden ja terveydenhuollon eurooppalainen laatutyöelin (EDQM)