Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Tutkimus: Tupakoinnin näyttäminen elokuvissa voi saada nuoret aloittamaan polttamisen

Tupakointi on merkittävin yksittäinen ehkäistävissä oleva kuolinsyy Euroopassa. Tupakka aiheuttaa riippuvuutta ja monenlaisia sairauksia, esimerkiksi syöpää. Yleisin tupakoinnista johtuva syöpä on keuhkosyöpä.

Tupakoinnin näyttäminen elokuvissa voi kannustaa erityisesti nuoria katsojia tupakanpolttoon, varoittaa Maailman terveysjärjestö (WHO). Se kehottaa eri maiden viranomaisia rajoittamaan elokuvissa tupakointia virallisin säännöksin.

EU:n terveysohjelmasta rahoitetussa Smoking in Movies (Tupakointi elokuvissa) -hankkeessa on esitetty lisätodisteita elokuvien tupakoinnin ja nuorten tupakanpolton aloittamisen välisistä yhteyksistä. Hankkeessa haastateltiin nuoria Alankomaissa, Islannissa, Italiassa, Puolassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Hankkeen toteuttanut eurooppalainen tutkijaryhmä kehottaa lisäämään EU-tason yhteistyötä ja panemaan tehokkaammin täytäntöön säädökset, joilla säännellään tupakan mainontaa, markkinointia ja sponsorointia. Tutkijoiden mukaan EU:hun olisi saatava selvät säännöt ja ohjeet elokuvien luokitteluun tupakointikohtausten perusteella. EU:ssa ei nykyisin ole yhdenmukaisia käytäntöjä, vaikka suurta osaa elokuvista levitetään monissa maissa ja useilla kielillä.

71 prosentissa tutkituista elokuvista näytettiin tupakointia

Tutkimushankkeessa kysyttiin yli 16 000:lta 12–15-vuotiaalta nuorelta, mitkä viimeisten viiden vuoden menestyselokuvista he olivat nähneet. Tämän jälkeen tutkittiin, kuvattiinko nuorten mainitsemissa elokuvissa tupakointia. Tutkimuksessa havaittiin, että 71 prosentissa vuosien 2004–2009 katsotuimmista elokuvista oli vähintään yksi tupakointikohtaus. Mitä useamman tällaisen elokuvan nuori oli nähnyt, sitä todennäköisempää oli, että hän aloitti tupakanpolton.

Hankkeessa tuotiin esille myös se, että elokuvien sisältämää tupakointia ei oteta lainkaan huomioon elokuvien luokittelussa niissä maissa, joissa tutkimus tehtiin. Elokuvien ikärajat ovat Euroopassa yleisesti alhaisempia kuin Yhdysvalloissa, myös tupakointia kuvaavissa elokuvissa. Eurooppalaiset nuoret joutuvat siis näkemään tupakointia elokuvissa amerikkalaisia ikätovereitaan yleisemmin.

Tutkimuksessa pääteltiin, että jos elokuvien luokittelussa otettaisiin huomioon niihin sisältyvät tupakointikohtaukset, voitaisiin tehokkaasti vähentää lasten ja nuorten altistumista tupakoinnille ilman, että elokuvien sisältöön puututtaisiin mitenkään. "Näin voitaisiin vähentää tupakoinnista aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia koko EU:ssa", toteaa Smoking in Movies -hankkeen koordinaattori Reiner Hanewinkel.

Tutkimus toteutettiin useammassa EU-maassa, ja tutkijat havaitsivat, että tupakointikohtauksia sisältävien elokuvien näkemisellä ja tupakoinnin aloittamisella oli yhteys kaikissa tutkituissa maissa. Koska ilmiö on yleinen, toimia olisi siis toteutettava laajemmalla tasolla.

Lisätietoja:

Smoking in Movies -hanke

Euroopan komissio – Kansanterveys: Tupakka

EU:n terveysohjelma

Terveys-EU – Tupakka

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään -kampanja