Zdravo okolje

Delovne skupine

Evropska komisija si prizadeva za zdravo okolje s številnimi delovnimi skupinami, v katerih sodeluje s strokovnjaki iz držav članic EU, drugimi organi EU, mednarodnimi organizacijami, zdravstvenimi delavci, univerzami, raziskovalci, nevladnimi organizacijami in podjetji.

Preprečevanje poškodb in spodbujanje varnosti

Skupina EU za preprečevanje poškodb in spodbujanje varnosti  pomaga pri pripravi nacionalnih ukrepov in akcijskih načrtov za izvajanje priporočil EU o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti.

Skupina strokovnjakov za kakovost zraka v zaprtih prostorih

Skupina strokovnjakov EU za kakovost zraka v zaprtih prostorih podpira zmanjševanje razširjenosti kroničnih bolezni dihal in rakavih obolenj zaradi okoljskih onesnaževal v zaprtih prostorih ter presoja zakonodajne in nezakonodajne rešitve.

Posvetovalni forum

Posvetovalni forum EU za okolje in zdravje je priložnost za Komisijo, da se seznani z mnenji deležnikov o okoljski in zdravstveni strategiji EU . Glavna naloga foruma je spodbujati povezovanje zdravstvenih in okoljskih politik.