Omgevingsfactoren

Werkgroepen

De Europese Commissie promoot een gezonde leefomgeving via werkgroepen, waarin zij samenwerkt met deskundigen van de nationale regeringen, andere EU-organen, internationale organisaties, ngo's en de zakenwereld, en met artsen, wetenschappers en onderzoekers.

Letselpreventie en veiligheidsbevordering

De werkgroep voor letselpreventie en bevordering van de veiligheid  helpt de nationale regeringen om de EU-aanbevelingen op dit gebied uit te voeren.

Groep van deskundigen luchtkwaliteit binnenshuis

De groep van deskundigen luchtkwaliteit binnenshuis probeert chronische ademhalingsziekten en vormen van kanker die te maken hebben met milieuvervuiling binnenshuis, in te dijken. De groep bespreekt zowel wetgeving als andere opties.

Raadgevend forum

In het raadgevend forum over milieu en gezondheid wint de EU advies in van belanghebbenden over haar beleid  op dit gebied. Het belangrijkste doel daarbij is de gezondheids- en milieuaspecten te integreren.