Ambjent b'saħħtu

Gruppi ta' ħidma

Il-Kummissjoni tgħin fil-promozzjoni ta' ambjent b'saħħtu permezz ta' għadd ta' gruppi ta' ħidma, fejn taħdem ma' esperti mill-gvernijiet tal-UE, entitajiet tal-UE oħra, organizzazzjonijiet internazzjonali, professjonisti mediċi, akkademiċi, riċerkaturi, NGOs u l-komunità tan-negozju.

Il-Prevenzjoni tal-Korrimenti u l-Promozzjoni tas-Sigurtà

Sabiex ikunu żviluppati, il-grupp dwar il-prevenzjoni tal-korrimenti u l-promozzjoni tas-sigurtà tal-UE  - jgħin fit-tfassil ta' miżuri nazzjonali u pjanijiet ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-korrimenti u l-promozzjoni tas-sigurtà.

Grupp ta' esperti dwar il-kwalità tal-arja ġewwa l-bini

Il-grupp ta' esperti tal-UE dwar il-kwalità tal-arja ġewwa l-bini - jfittex li jnaqqas il-mard tan-nifs kroniku u l-kanċer kkważat minn sustanzi ambejntali ġewwa l-bini. Ifittex soluzzjonijiet kemm leġiżlattivi kif ukoll mhux leġiżlattivi.

Forum Konsultattiv

Il-forum konsultattiv dwar l-ambjent u s-saħħa tal-UE - fejn l-UE tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar l- istrateġija dwar l-ambjent u s-saħħa tal-UE . Il-kompitu ewlieni hu li jippromwovi l-integrazzjoni tal-politiki tas-saħħa u ambjentali.