Sveika aplinka

Darbo grupės

Komisija padeda propaguoti sveiką aplinką pasitelkdama darbo grupes, kuriose ji bendradarbiauja su ES vyriausybių skirtais ekspertais, kitomis ES įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistais, akademinės bendruomenės atstovais, mokslininkais, NVO ir verslo bendruomene.

Sužalojimų prevencija ir saugos skatinimas

ES sužalojimų prevencijos ir saugos skatinimo grupė  padeda rengti nacionalines priemones ir ES sužalojimų prevencijos ir saugos skatinimo rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus.

Patalpų oro kokybės ekspertų grupė

ES patalpų oro kokybės ekspertų grupė stengiasi sumažinti patalpų aplinkoje esančių teršalų sukeliamų lėtinių kvėpavimo takų susirgimų ir vėžio atvejų. Ieškoma ir teisėkūros, ir kitokių sprendimų.

Konsultacijų forumas

ES aplinkos ir sveikatos konsultacijų forume ES konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ES aplinkos ir sveikatos strategijos  klausimais. Pagrindinė užduotis yra skatinti sveikatos ir aplinkos politikos krypčių integravimą.