Terveellinen ympäristö

Työryhmät

Komissio auttaa luomaan terveellisiä elinympäristöjä useissa työryhmissä, joissa sen yhteistyökumppaneina ovat EU-maiden hallintojen asiantuntijat, muut EU:n toimielimet, kansainväliset järjestöt, terveydenhuollon ammattilaiset, tieteenharjoittajat, tutkijat, kansalaisjärjestöt sekä yritysmaailma.

Tapaturmien ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen

EU:n tapaturmien ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisryhmä  auttaa laatimaan kansallisia toimia ja toimintasuunnitelmia, joilla täytäntöönpannaan EU:n tapaturmien ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä koskevia suosituksia.

Sisäilman laatua käsittelevä asiantuntijaryhmä

EU:n sisäilman laatua käsittelevän asiantuntijaryhmän pyrkimyksenä on vähentää sisäilmaa pilaavien tekijöiden aiheuttamia kroonisia hengityselinsairauksia ja syöpää. Asiantuntijaryhmä käsittelee sekä lainsäädännöllisiä että muita ratkaisuja.

Neuvoa-antava foorumi

EU:n ympäristö- ja terveyskysymyksiä käsittelevässä neuvoa-antavassa foorumissa EU keskustelee sidosryhmien kanssa EU:n ympäristöterveysstrategiasta . Foorumin tärkein tehtävä on edistää terveys- ja ympäristöpolitiikan yhtenäistämistä.