Tervislik keskkond

Töörühmad

Euroopa Komisjon aitab edendada erinevate töörühmade kaudu tervislikku keskkonda, tehes koostööd ELi liikmesriikide valitsuste ekspertide, teiste ELi ametite, rahvusvaheliste organisatsioonide, meditsiinitöötajate, teadustöötajate, teadlaste, valitsusväliste organisatsioonide ja äriringkondadega.

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine

Luuavigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamise rühm , mis aitab koostada riiklikke meetmeid ja tegevuskavasid vigastuste ennetamist ja turvalisuse edendamist käsitleva ELi soovituse rakendamiseks.

Siseõhu kvaliteedi ekspertrühm

ELi sseõhu kvaliteedi ekspertrühm – püüab vähendada siseruumides leiduvate saasteainete poolt tekitavaid kroonilisi hingamisteede haigusi ja vähktõbe. Kasutab nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke lahendusi.

Nõuandefoorum

ELi keskkonna- ja tervisealane nõuandefoorum. EL peab selle kaudu sidusrühmadega nõu ELi keskkonna- ja tervisestrateegia  üle. Põhiülesanne on on tervise- ja keskkonnaalase poliitika edendamise integreerimine.