Et sundt miljø

Arbejdsgrupper

Kommissionen hjælper med at fremme et sundt miljø ved hjælp af en række arbejdsgrupper, hvor den arbejder sammen med eksperter fra EU-landenes regeringer, andre EU-organer, internationale organisationer, sundhedspersonale, universitetsfolk, forskere, ngo'er og erhvervslivet.

Forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed

Har til formål at udvikle EU-gruppen til forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed  – hjælper med at udarbejde nationale initiativer og handlingsplaner til gennemførelse af EU-henstillinger vedrørende forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed.

Ekspertgruppe vedrørende indeluftens kvalitet

EU-ekspertgruppen vedrørende indeluftens kvalitet – har til formål at reducere kroniske luftvejssygdomme og kræft, der skyldes indendørs miljøforurenere. Ser på både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige løsninger.

Rådgivende forum

Europæisk rådgivende forum for miljø og sundhed – hvor EU foretager høringer hos de berørte parter om EU's miljø- og sundhedsstrategi . Den vigtigste opgave er at fremme integrationen af sundheds- og miljøpolitikken.