Zdravé životní prostředí

Pracovní skupiny

Komise podporuje zdravé životní prostředí činností několika pracovních skupin, v nichž spolupracuje s odborníky z jednotlivých států EU, s ostatními orgány EU, mezinárodními organizacemi, s pracovníky ve zdravotnictví, akademickou obcí, výzkumníky, nevládními organizacemi a podnikateli.

Prevence zranění a podpora bezpečnosti

Skupina pro prevenci zranění a podporu bezpečnosti  – pomáhá vypracovávat vnitrostátní opatření a akční plány pro provádění doporučení o prevenci a podpoře bezpečnosti.

Skupina odborníků pro kvalitu vnitřního ovzduší

Skupina odborníků EU pro kvalitu vnitřního ovzduší – usiluje o snížení výskytu respiračních onemocnění a rakoviny způsobených znečišťujícími látkami obsaženými ve vnitřním prostředí. Zabývá se jak legislativními, tak nelegislativními řešeními.

Poradní fórum

Poradní fórum EU pro životní prostředí a zdraví – EU zde konzultuje se zúčastněnými subjekty ohledně strategie EU pro životní prostředí a zdraví . Hlavním úkolem je podporovat integraci zdravotní politiky a politiky životního prostředí.