Grupy robocze

Komisja pomaga za pośrednictwem wielu grup roboczych promować środowisko sprzyjające zdrowiu. W ramach tych grup współpracuje z: ekspertami rządowymi państw UE, innymi organami unijnymi, organizacjami międzynarodowymi, przedstawicielami służby zdrowia, środowisk akademickich i naukowych, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa

Grupa UE ds. zapobiegania urazom i propagowania bezpieczeństwa Wybierz wersję językową tego linka English (en) pomaga w opracowywaniu krajowych środków i planów działania umożliwiających wdrożenie zaleceń UE dotyczących zapobiegania urazom i propagowania bezpieczeństwa.

Grupa ekspertów ds. jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń

Zadaniem grupy ekspertów UE ds. jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest doprowadzenie do zmniejszenia ilości zachorowań na nowotwory oraz przewlekłe choroby układu oddechowego, które są wywołane substancjami zanieczyszczającymi środowisko, obecnymi w pomieszczeniach. Grupa poszukuje rozwiązań zarówno o charakterze prawodawczym, jak i nieprawodawczym.

Forum konsultacyjne

W ramach forum konsultacyjnego UE ds. środowiska i zdrowia UE doradza zainteresowanym stronom w kwestiach związanych z unijną strategią ochrony środowiska i zdrowia Wybierz wersję językową tego linka English (en) . Główne zadanie forum polega na wspieraniu zintegrowanych działań w dziedzinie zdrowia i środowiska.