Работни групи

Комисията подпомага постигането на здравословна среда чрез множество работни групи, в които участват експерти от държавите-членки, други органи на ЕС, международни организации, медицински специалисти, учени, изследователи, неправителствени организации и представители на бизнеса.

Предпазване от наранявания и насърчаване на безопасността

Групата на ЕС за предпазване от наранявания и насърчаване на безопасността Избор на превод за предходната връзка English (en) подпомага изготвянето на национални мерки и планове за прилагане на препоръките на ЕС в тази област.

Експертна група по качество на въздуха в затворени помещения

Експертната група на ЕС по качество на въздуха в затворени помещения се стреми към намаляване на хроничните респираторни заболявания и раковите заболявания, които се дължат на замърсители от средата в затворени помещения. Групата разглежда както законодателни, така и други видове решения.

Консултативен форум

В рамките на консултативния форум за околна среда и здраве ЕС се съветва със заинтересованите страни относно своята стратегия за околна среда и здраве Избор на превод за предходната връзка English (en) . Основната задача е насърчаване на интеграцията на политиките за здраве и околна среда.