Υγιεινά περιβάλλονα

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2010 Tackling the challenges of implementing good practices in safety promotion (InjuryConf-2011)

European Association for Injury Prevention and Safety Promotion

2010 Joint Action on Monitoring Injuries in Europe (JAMIE)

European Association for Injury Prevention and Safety Promotion

2010 Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children's Safety (TACTICS)

Royal Society for the Prevention of Accidents, United Kingdom

2009 10th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion(safety 2010)

The Centre for Public Health, Liverpool John Moores University

2009 Health-Based Ventilation Guidelines for Europe(HealthVent)

Technical University of Denmark

2009 Emissions, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer Products in the EU(EPHECT)

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.

2008 Climate Change Adaptation by TRaining, Assessment and Preparedness (Climate-TRAP)

Hulpverlening Gelderland Midden

2008 European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure (EFHRAN)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2008 Networking Workplace Health in Europe(ENWHP)

BKK Federal Association of Health Insurance Funds

2008 Improving Infrastructures for Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena – Good Practice in Europe (IMPALA)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

2008 Health Impacts of Airborne ALergen Information NEtwork(HIALINE)

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

2008 Domestic violence against women/men in Europe: Prevalence, determinants, effects and policies/practices (DOVE)

Faculdade de Medicina da Universidade de Porto (University of Porto, Medical School)

2008 Good health into older age (VINTAGE)

Istituto Superiore di Sanità

2008 Use of Sub-national Indicators to Improve Public Health in Euproe (UNIPHE)

Health Protection Agency

2008 Smokefree Class Competition Network(SFCN)

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gemeinnützige Gesellschaft mbH

2008 Radon Prevention and Remediation (RADPAR)

University of West Macedonia

2008 Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People (PASEO)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

2007 Safety Management for High Risk Sports in Collaboration with European Sports Associations(Safety in Sports)

Kuratorium für Verkehrssicherheit (Austrian Road Safety Board)

2007 HEalth & ROad safety : volunteering heroes(HEROES)

Fondation Tanguy Moreau de Melen-Responsible Young Drivers-Secura Forum - RYD

2007 Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe(APHEKOM)

Institut de Veille Sanitaire (InVS)

2007 “For a Safer Europe”:EU Conference on Implementing the Council Recomm. on Injury Prevention and Safety Promotion(FaSe-2008 project)

European Association for Injury Prevention and Safety Promotion - EUROSAFE

2007 European monitoring of excess mortality for public health action (EURO-MOMO)

Statens Serum Institut - SSI

2007 Interventions on Health Effects of Health Environment(HESEINT)

Università degli Studi di Siena - UNISI

2007 Evaluation of the impact of smoke-free policies in Member States on exposure to second-hand smoke and tobacco consumption (IMPASHS)

Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB

2007 Working with Communities to Reduce Health Inequalities: Protecting Children and Young People from Tobacco (CHI - CY- TOBACCO)

Liverpool Primary Care Trust - LPCT

2006 Women in Europe against Lung Cancer and Smoking (WELAS)

International Agency for Research on Cancer

2006 European Network of Quitlines -(ENQ)

QUIT

2006 Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe(Building Capacity)

Institute of Public Health of the Republic of Slovenia

2006 Quantification of sun exposure in Europe and of its effects on health (EUROSUN)

International Agency for Research on Cancer

2006 Network for actions and activities that address the effect of construction products on indoor air(HEALTHYAIR)

Nederlandse Organisatie voor toegepast - natuurwetenschappelijk onderzoek

2006 Geriatric study in Europe on health effects of air quality in nursing homes.(GERIE)

Université Pierre et Marie CUrie

2006 A European Health and Environment Information System for Risk Assessment and Disease Mapping(EUROHEIS 2)

Imperial College of Science Technology and Medicine

2006 A European network for the training and development of public health (environment) physicians(PHEEDUNET)

Stichting Katholieke Universiteit, more particularly Radboud University Nijmegen Medical Centre

2006 Public Health Actions for a Safer Europe(PHASE)

European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (EuroSafe)

2005 Prioritization of building materials as indoor pollution sources(BUMA)

University of West Macedonia Department od Engineering and Management of Energy Resources

2005 European Network of Quitlines(ENQ)

QUIT

2005 Involvement of Hospital staff in the European smoke free hospitals process(ENSH)

Office Français de Prévention du Tabagisme (OFT)

2005 Health in the World of Work - Prolonging Healthy Working Years(HEALTH IN THE WORLD OF WORK)

Finnish Institute of Occupational Health

2005 European system of urban health indicators(Euro-Urhis)

University of Manchester

2005 SafeStrat - Implementation of the European Strategy for Injury Prevention and Safety Promotion(SafeStrat)

EuroSafe – the European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (formerly called European Consumer Safety Association (ECOSA))

2005 Move Europe - A Campaign for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe(Move Europe)

Universita Degli Studi di Perugia - Dipartamento di Specialita Medico-Chirurgiche e Sanita Publica

2005 Smokefree Class Competition, a school-based smoking prevention project(SFC-2006)

Institute for Therapy and Health Research

2005 Community Action on Adolescent and Injury Risk - European situation analysis, strategy plan and community actions(AdRisk)

Kuratorium für Verkehrssicherheit(KfV)

2004 Establishment Of Environmental Health Information System Supporting Policy Making (ENHIS2)

WHO (World Health Organization) - Regional Office for Europe

2004 Workplace Health Promotion, national health policies and strategies in an enlarging Europe(WHP)

FIOH - Finnish Institute of Occupational Health (Työterveyslaitos)

2004 Strategies And Best Practices For The Reduction Of Injuries(APOLLO)

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS - Department of Hygiene and Epidemiology (UOA)

2004 WORKHEALTH II - Development Of A European Work-Related Health Report And Establishment Of Mechanisms For Dissemination And Co-Operation In The Acceding and Candidate Countries(WORKHEALTH II)

Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK)

2004 Best Practices in Prevention of Skiing Accidents in Europe: The new challenge(BEPRASA)

Azienda ULSS 20 Verona

2004 Development of structures for dissemination of good practice in the field of workplace health promotion in the acceding and the applicant Countries(DRAGON FLY)

Nofer Institute of Occupational Medicine

2004 Development of Public Health Indicators for Reporting environmental/occupational Risks related to Agriculture and Fishery(DIRERAF)

National and Kapodistrian University of Athens

2003 Final report of a project on night noise guidelines for Europe(-)

WHO (World Health Organization), Regional Office for Europe

2003 Coordination and Administration of the European Injury Prevention Network

National and Kapodistrian University of Athens

2003 Children's Health, Environment and Safety Training(CHEST)

INCHES (International Network On Children's Health, Environnement And Safety)

2003 Building the Public Health Community Across Europe(-)

European Public Health Alliance

2003 Maintenance, Development and Promotion of the ISS Hospital Survey in the current and enlarged EU(ISS DATA)

Kuratorium für Verkehrssicherheit (Austrian Board for Safety and Prevention)

2003 Implementing Environmental and Health Information System in Europe(ENHIS)

WHO (World Health Organization) - Regional Office for Europe

2003 Child Safety Action Programme(CSAP)

ECOSA (European Consumer Safety Association-European Child Safety Alliance)

2003 European Network for Safety among Elderly(EUNESE)

National and Kapodistrian University of Athens