Zdravo okolje

Politika

Na javno zdravje vplivajo številni okoljski dejavniki:

  • onesnaževala v zraku, ki povzročijo ali poslabšajo bolezni dihal, alergije, zastrupitve in rakava obolenja;
  • nevarnosti v okolju, ki lahko povzročijo nesreče, poškodbe in ovirajo telesno dejavnost;
  • drugi dejavniki, denimo kemikalije, okužbe hrane in alergije, onesnaženje tal, kakovost bivanja, prostorsko načrtovanje, hrup, oskrba z vodo, sanitarno-zdravstveni ukrepi itd.

EU skupaj z državami članicami in strokovnjaki spodbuja zdravo okolje in pripravlja ukrepe za reševanje zdravstvenih tveganj, vključno s podnebnimi spremembami .

Zdravje in okolje

Okoljski dejavniki  so v razvitih državah eden glavnih vzrokov bolezni. Med njimi so najbolj zaskrbljujoče bolezni dihal in rakava obolenja, tveganje pa je večje za otroke kot za odrasle.

Komisija se je teh težav lotila s celostnim pristopom, v katerem sodelujejo vsi pomembni deležniki, in pripravila:

  • strategijo  EU za okolje in zdravje s posebnim poudarkom na otrocih,
  • akcijski načrt  EU za okolje in zdravje za uresničevanje strategije,
  • posvetovalna skupina  EU o okolju in zdravju, v kateri sodelujejo vsi pomembni deležniki.

Komisija tudi tesno sodeluje z evropskim uradom Svetovne zdravstvene organizacije .

Nesreče in poškodbe

Poškodbe  so četrti najpogostejši vzrok smrti v EU, saj zaradi njih umre kar 235 000 ljudi na leto.

Vzroki poškodb so prometne nesreče in nesreče na delovnem mestu, zastrupitve, utopitve in padci.

Komisija si prizadeva odpraviti vzroke nesreč, kjer je to mogoče, denimo z izboljšanjem bivalnih razmer, prostorskim načrtovanjem in spodbujanjem telesne dejavnosti.

Glej tudi stran o varnosti izdelkov

Elektromagnetna polja

Hiter razvoj mobilne telefonije in drugih elektronskih naprav po letu 1990 je znatno povečal količino elektromagnetnega sevanja, ki smo mu dnevno izpostavljeni. To je povzročilo zaskrbljenost glede morebitnih škodljivih posledic za zdravje.

Med pobudami EU glede elektromagnetnih polj  je tudi poziv državam članicam, naj ocenijo obseg izpostavljenosti in ustrezno ukrepajo, če ugotovijo, da so mejne vrednosti presežene.