Medii sănătoase

Politici

Sănătatea publică este afectată de mai mulţi factori de mediu:

  • poluanţii atmosferici – cauzează boli respiratorii, alergii, intoxicaţii, cancer sau agravează aceste afecţiuni
  • mediile nesigure - pot provoca accidente, răniri sau reticenţă faţă de practicarea activităţilor fizice
  • alţi factori - substanţele chimice, alimentele contaminate, alergiile, poluarea solului, condiţiile de locuit, planificarea teritorială, zgomotul, apa, salubrizarea etc.

UE colaborează îndeaproape cu guvernele naţionale şi cu experţii pentru a promova mediile sănătoase şi pentru a contracara ameninţările la adresa sănătăţii, printre care se numără şi schimbările climatice .

Sănătatea şi mediul

În ţările industrializate, factorii de mediu  se află la originea unui număr important de afecţiuni. Bolile respiratorii şi diversele tipuri de cancer provoacă îngrijorări majore, mai ales în condiţiile în care copiii sunt expuşi riscului mai mult decât adulţii.

Comisia a adoptat o abordare integrată, implicând toate părţile interesate. Abordarea include:

  • strategia  europeană privind mediul şi sănătatea, cu accent deosebit pe situaţia copiilor
  • planul de acţiune  privind mediul şi sănătatea, cu scopul de a implementa strategia UE
  • grupul consultativ  pe probleme de mediu şi sănătate, pentru a implica cei mai importanţi factori interesaţi.

De asemenea, Comisia colaborează îndeaproape cu OMS Europa .

Accidente şi răniri

Cu 235 000 de victime înregistrate anual, rănirile accidentale  ocupă locul 4 în clasamentul celor mai frecvente cauze de deces în UE.

Ele includ accidentele de circulaţie, accidentele la locul de muncă, otrăvirile, înecul şi căzăturile.

În măsura în care este posibil, Comisia Europeană contribuie la eliminarea cauzelor acestor răniri, luând măsuri care vizează ameliorarea locuinţelor, planificarea spaţiilor urbane şi rurale, promovarea activităţilor fizice.

Consultaţi şi secţiunea siguranţa produselor

Câmpuri electromagnetice

Începând cu anii 1990, telefoanele mobile şi alte aparate electronice au cunoscut o dezvoltare rapidă care a dus la creşterea substanţială a expunerii noastre zilnice la câmpuri electromagnetice. S-au accentuat, totodată, şi preocupările privind posibilele efecte adverse asupra sănătăţii.

În contextul acţiunilor privind câmpurile electromagnetice , UE le-a cerut guvernelor naţionale să evalueze gradul de expunere şi să ia măsurile care se impun pentru a se asigura că limitele de siguranţă nu sunt depăşite.