Zdrowe środowisko

Polityka UE

Na zdrowie publiczne wpływa wiele czynników środowiskowych, takich jak:

  • zanieczyszczenia pochodzące z powietrza atmosferycznego – są przyczyną występowania i nasilania się chorób układu oddechowego, alergii, zatruć i nowotworów
  • niebezpieczne otoczenie – może być przyczyną wypadków i urazów, a także może zniechęcać do aktywności fizycznej
  • inne czynniki – np. chemikalia, skażenia żywności oraz alergie na żywność, zanieczyszczenie gleby, jakość warunków mieszkaniowych, decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, hałas, woda, warunki sanitarne.

UE ściśle współpracuje z rządami i ekspertami krajowymi, aby promować zdrowe otoczenie i opracowywać sposoby reagowania na zagrożenia dla zdrowia, w tym też na zmiany klimatu .

Zdrowie i środowisko

Czynniki środowiskowe  stanowią jedną z głównych przyczyn chorób w państwach uprzemysłowionych. Szczególnie groźne są choroby układu oddechowego i nowotwory, przy czym ryzyko zachorowania na nie jest wyższe u dzieci niż u dorosłych.

Komisja zajmuje się tym problemem w sposób kompleksowy, zachęcając wszystkie zainteresowane strony do udziału w kształtowaniu polityki, która obejmuje:

  • unijną strategię  ochrony środowiska i zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
  • unijny plan działania  na rzecz środowiska i zdrowia, realizujący strategię UE
  • działanie grupy konsultacyjnej  UE ds. środowiska i zdrowia, w ramach której współpracują ze sobą zainteresowane strony.

Równolegle Komisja ściśle współpracuje z europejskim oddziałem WHO .

Wypadki i obrażenia

Obrażenia w wyniku wypadku  są czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w UE, gdzie co roku dochodzi do 235 tys. wypadków śmiertelnych.

Są to m.in. wypadki na drogach i w miejscu pracy, zatrucia, utonięcia i upadki.

W miarę możliwości Komisja stara się ograniczać zagrożenia, podejmując działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, aktywności fizycznej oraz planowania przestrzennego na obszarach miejskich i wiejskich.

Przeczytaj również o bezpieczeństwie produktów.

Pola elektromagnetyczne

Szybki rozwój telefonii komórkowej i innych urządzeń elektronicznych obserwowany od 1990 r. w znacznym stopniu zwiększył nasze dzienne narażenie na działanie pól elektromagnetycznych. W związku z tym pojawiły się obawy co do ich ewentualnych szkodliwych skutków dla zdrowia.

Działania UE dotyczące pól elektromagnetycznych  mają m.in. zmobilizować rządy do oceny narażenia na oddziaływanie tych pól i do podjęcia odpowiednich działań w przypadku przekroczenia bezpiecznych poziomów.