Omgevingsfactoren

Beleid

De volksgezondheid wordt bedreigd door vele milieufactoren:

  • fijn stof, dat ademhalingsziekten, allergieën, vergiftigingen of kanker kan veroorzaken of erger maken
  • een onveilige omgeving, die kan leiden tot ongevallen of letsels, of die ervoor zorgt dat mensen te weinig lichaamsbeweging hebben
  • andere factoren, zoals chemicaliën, voedselbesmettingen, allergieën, bodemvervuiling, slechte woningkwaliteit, slecht beleid, lawaai, watervervuiling, gebrekkige hygiëne enz.

De EU werkt nauw samen met nationale regeringen en deskundigen om te zorgen voor een gezonde leefomgeving en om bedreigingen van de volksgezondheid, waaronder klimaatverandering , aan te pakken.

Gezondheid en milieu

Milieufactoren  veroorzaken een groot deel van de ziektegevallen in geïndustrialiseerde landen. Het gaat vooral om ademhalingsziekten en kanker. Kinderen lopen daarbij meer risico dan volwassenen.

De EU

  • heeft in haar beleid  vooral aandacht voor kinderen
  • voert dit beleid uit via een actieplan 
  • wint voortdurend advies  in bij belanghebbenden

De EU werkt ook nauw samen met WHO-Europa .

Ongevallen en letsels

De op drie na belangrijkste doodsoorzaak in de EU is letsel bij ongeval . Jaarlijks overlijden hierdoor 235 000 Europeanen.

Het gaat onder meer over verkeers- en arbeidsongevallen, vergiftiging, verdrinking en vallen.

De Europese Commissie probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door het promoten van betere huisvesting, ruimtelijke ordening en lichaamsbeweging.

Zie ook Productveiligheid

Elektromagnetische velden

Sinds de jaren 1990 worden we door de ontwikkeling van mobiele telefonie en andere elektronische apparaten steeds meer blootgesteld aan elektromagnetische velden. Daarom maken velen zich zorgen over mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid.

De EU  dringt er bij de regeringen op aan dat zij de situatie in het oog houden en optreden als veiligheidslimieten worden overschreden.