Sveika aplinka

Politika

Visuomenės sveikatai kenkia įvairūs aplinkos veiksniai:

  • oro teršalai, kurie sukelia ar paaštrina kvėpavimo takų ligas, alergijas, apsinuodijimą ir vėžį;
  • nesaugi aplinka, kurioje gali įvykti nelaimingi atsitikimai, patiriama sužalojimų ir kuri gali atgrasyti nuo fizinio aktyvumo;
  • kiti veiksniai: cheminės medžiagos, maisto užterštumas ir alergijos, dirvožemio tarša, būsto kokybė, planavimo sprendimai, triukšmas, vanduo, sanitarija ir t. t.

ES glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių vyriausybėmis ir specialistais, stengdamasi propaguoti sveiką aplinką ir parengti atsakomuosius kovos su sveikatos pavojais (įskaitant klimato kaitą ) veiksmus.

Sveikata ir aplinka

Didelė dalis susirgimų pramoninėse šalyse kyla dėl aplinkos veiksnių . Kvėpavimo takų susirgimai ir vėžys yra ypač didelė problema. Vaikams gresia didesnis pavojus, nei suaugusiesiems.

Europos Komisija šias problemas sprendžia integruotai, pasitelkdama visas suinteresuotąsias šalis ir politikos formavimo priemones, tarp kurių yra:

  • ES aplinkos ir sveikatos strategija , kurioje ypatingas dėmesys skiriamas vaikams;
  • ES aplinkos ir sveikatos veiksmų planas  ES strategijai įgyvendinti;
  • ES aplinkos ir sveikatos konsultacinė grupė  susijusioms suinteresuotosioms šalims įtraukti.

Komisija taip pat artimai bendradarbiauja su PSO Europos padaliniu .

Nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai

Sužalojimai per nelaimingus atsitikimus , dėl kurių kasmet žūsta 235 000 žmonių, yra ketvirta pagal dažnumą mirties priežastis ES.

Į šį skaičių patenka eismo įvykių ir nelaimingų atsitikimų darbe, apsinuodijimo, nuskendimo ir kritimo iš aukščio aukos.

Komisija siekia, kai tik galima, kovoti su priežastimis, pvz., stengdamasi, kad būtų pagerintas namų, miesto ir kaimo vietovių planavimas ar fizinė veikla.

Taip pat žr. puslapį Produktų sauga

Elektromagnetiniai laukai

Dėl sparčios mobiliojo ryšio ir kitų elektroninių prietaisų plėtros nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio labai padidėjo elektromagnetinių laukų poveikis mums. Pradėta nerimauti dėl galimos žalos sveikatai.

ES veiksmais elektromagnetinių laukų srityje  vyriausybės raginamos įvertinti poveikį ir imtis reikiamų veiksmų, jeigu viršijamos saugios ribos.