Terveellinen ympäristö

EU:n toimet

Kansanterveyteen vaikuttavat monenlaiset ympäristötekijät:

  • ilmansaasteet, jotka aiheuttavat tai pahentavat hengityselinten sairauksia, allergioita, myrkytyksiä ja syöpää
  • turvattomat ympäristöt, jotka aiheuttavat onnettomuuksia ja tapaturmia ja voivat vähentää kiinnostusta liikunnan harrastamiseen
  • muut tekijät, kuten kemikaalit, ruuan pilaantuminen ja allergiat, maaperän pilaantuminen, asumisen laatu, kaupunkisuunnittelun kysymykset, melu, vesiasiat, viemäröinti ja niin edelleen.

Tiiviillä yhteistyöllä eri maiden hallinnon ja asiantuntijoiden kanssa EU pyrkii luomaan terveellisiä elinympäristöjä sekä löytämään ratkaisuja terveysuhkiin, joista yksi on ilmastonmuutos .

Ympäristö ja terveys

Merkittävä osuus teollisuusmaissa esiintyvistä sairauksista johtuu ympäristötekijöistä . Erityisen huolestuttavia ovat hengityselinten sairaudet ja erilaiset syövät, ja lapset ovat suuremmassa vaarassa kuin aikuiset.

Komissio tarkastelee kysymystä yhtenäisen lähestymistavan kautta ja ottaa kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät mukaan päätöksentekoon. Toimia ovat muun muassa seuraavat:

  • EU:n ympäristöä ja terveyttä koskeva strategia , jossa keskitytään erityisesti lapsiin
  • EU:n ympäristöä ja terveyttä koskeva toimintasuunnitelma , jolla täytäntöönpannaan EU:n strategiaa
  • EU:n ympäristöä ja terveyttä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä , jonka kautta sidosryhmät pääsevät mukaan.

Komissio tekee myös läheistä yhteistyötä WHO:n Euroopan aluetoimiston  kanssa.

Onnettomuudet ja tapaturmat

Tapaturmat  aiheuttavat EU:ssa 235 000 kuolemantapausta joka vuosi ja ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy.

Tapaturmiin kuuluvat esimerkiksi liikenneonnettomuudet ja työtapaturmat, myrkytykset, hukkumiset ja putoamiset.

Komissio pyrkii parhaansa mukaan vaikuttamaan syihin ja parantamaan esimerkiksi asumisen tasoa, kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta sekä edistämään liikunnan harrastamista.

Katso myös tuoteturvallisuus

Sähkömagneettiset kentät

Matkapuhelinten ja muiden elektronisten laitteiden nopea kehittyminen 1990-luvulta lähtien on lisännyt huomattavasti päivittäistä altistumistamme sähkömagneettisille kentille. Tämä on saanut ihmiset huolestumaan kenttien mahdollisista kielteisistä terveysvaikutuksista.

Osana EU:n sähkömagneettisia kenttiä koskevia toimia  eri maiden hallintoja kehotetaan arvioimaan altistumistilannetta ja turvallisten rajojen ylittyessä ryhtymään tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.