Tervislik keskkond

Poliitika

Rahvatervist mõjutavad mitmed keskkonnategurid:

  • õhu kaudu levivad saasteained – põhjustavad või süvendavad hingamisteede haigusi, allergiaid, mürgitusi ja vähki.
  • ohtlik keskkond – võib olla seotud õnnetuste ja vigastuste esinemisega ning vastumeelsusega olla füüsiliselt aktiivne
  • muud tegurid - kemikaalid, toidu saastumine ja allergiad, pinnasereostus, eluaseme kvaliteet, planeerimisotsused, müra, vesi, kanalisatsioon jms.

EL teeb tihedat koostööd riikide valitsuste ja ekspertidega, et edendada tervislikku keskkonda ning kavandada lahendusi terviseohtude, sealhulgas kliimamuutusega  võitlemiseks.

Tervis ja keskkond

Keskkonnategurid  omavad märkimisväärset osa haiguste tekitamisel tööstusriikides. Erilist muret tekitavad hingamisteedehaigused ning vähktõved, mis ähvardavad rohkem lapsi kui täiskasvanuid.

Euroopa Komisjon tagab kõnealuse probleemiga toimetulemiseks integreeritud lähenemisviisi, kaasates kõiki asjaomaseid sidusrühmi, hõlmates muu hulgas:

Euroopa Komisjon teeb samuti tihedat koostööd Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa regionaalbürooga .

Õnnetused ja vigastused

Igal aastal leiab aset 235 000 surmajuhtumit. Vigastused õnnetusjuhtumites  on ELis surma põhjustena neljandal kohal.

Need hõlmavad muu hulgas liiklust, tööõnnetusi, mürgistusjuhtumeid, uppumisi ja kukkumisi.

Euroopa Komisjon püüab kõrvaldada õnnetusjuhtumite põhjuseid, parandades näiteks eluasemete kvaliteeti, linna-/maapirkondade ruumilist planeerimist ning suurendades inimeste füüsilist aktiivsust.

Vaata ka Tooteohutus

Elektromagnetväljad

Alates 1990. aastatest alguse saanud mobiiltelefonide ning muude elektroonikaseadmete kiire areng on oluliselt suurendanud meie igapäevast kokkupuudet elektromagnetväljadega. Nimetatud asjaolu on pannud muret tundma selle võimaliku kahjuliku mõju üle meie tervisele.

ELi meetmed elektromagnetvälja valdkonnas  hõlmavad üleskutset valitsustele, et viimased hindaksid kokkupuuteolukorda ning võtaksid ohutute piiride ületamise korral edasisi meetmeid.