Υγιεινά περιβάλλονα

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η δημόσια υγεία επηρεάζεται από μια σειρά περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως:

  • οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που προκαλούν, ή επιδεινώνουν, αναπνευστικές νόσους, αλλεργίες, δηλητηριάσεις και καρκίνο.
  • το επικίνδυνο περιβάλλον που μπορεί να ευθύνεται για ατυχήματα, τραυματισμούς και απροθυμία για σωματική άσκηση.
  • οι χημικές ουσίες, η μόλυνση τροφίμων, οι αλλεργίες, η ρύπανση του εδάφους, η ποιότητα της κατοικίας, αποφάσεις χωροταξικού σχεδιασμού, ο θόρυβος, η ποιότητα του νερού, η αποχέτευση κ.λπ.

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ειδικούς για την προώθηση υγιεινού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση παραγόντων που απειλούν την υγεία, όπως η κλιματική αλλαγή .

Υγεία και περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό ασθενειών στις βιομηχανικές χώρες. Οι αναπνευστικές νόσοι και οι καρκίνοι προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μάλιστα ο κινδύνος είναι μεγαλύτερος για τα παιδιά απ΄ ό,τι για τους ενήλικες.

Η Επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων χάραξης πολιτικής, αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα μέσω των ακόλουθων δράσεων:

  • «Περιβάλλον και υγεία», στρατηγική  της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά
  • «Περιβάλλον και υγεία», σχέδιο δράσης  για την εφαρμογή της στρατηγικής.
  • «Περιβάλλον και υγεία», συμβουλευτική ομάδα  της ΕΕ για τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.

Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΠΟΥ Ευρώπης .

Ατυχήματα και τραυματισμοί

Με 235.000 θύματα κάθε χρόνο, οι τραυματισμοί από ατύχημα  είναι η 4η αιτία θανάτου στην ΕΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται τραυματισμοί από τροχαία, από ατυχήματα στον χώρο της εργασίας, ή από δηλητηριάσεις, πνιγμούς και πτώσεις.

Η Επιτροπή, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τα αίτια, μεριμνά για τη βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού των πόλων και της υπαίθρου, καθώς και των συνθηκών στέγασης ή σωματικής άσκησης.

Βλέπε επίσης Ασφάλεια προϊόντων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Με την ταχεία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τη δεκαετία του 90 αυξήθηκε η καθημερινή μας έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και κατ΄ επέκταση ο προβληματισμός για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Η δράση της ΕΕ για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία  συνίσταται στην παρότρυνση των κυβερνήσεων να παρακολουθούν την κατάσταση ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλείας.