Politika

Verejné zdravie ovplyvňuje celý rad environmentálnych faktorov:

  • látky prenášané vzduchom – spôsobujú opakovaný výskyt ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, otravy alebo rakovinu;
  • nebezpečné životné prostredie – môže viesť k nehodám, úrazom či spôsobovať nechuť k fyzickej aktivite;
  • iné faktory – chemické látky, kontaminácia potravín a alergie, znečistenie pôdy, kvalita bývania, územné plánovanie, hluk, voda, hygienické podmienky atď.

EÚ úzko spolupracuje s vládami členských štátov a odborníkmi na podpore zdravého životného prostredia a na návrhu riešení problémov súvisiacich so zdravotnými hrozbami, medzi ktoré patria aj zmeny klímy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Zdravie a životné prostredie

Environmentálne faktory Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) majú na svedomí významný podiel ochorení v priemyselných krajinách. Medzi najzávažnejšie patria ochorenia dýchacích ciest a rakovina, pri ktorých je miera ohrozenia vyššia u detí ako u dospelých.

Komisia k tejto problematike pristupuje integrovaným spôsobom a do tvorby politiky zapája všetky zainteresované strany. Medzi jej opatrenia patrí:

Komisia zároveň úzko spolupracuje s európskou pobočkou WHO Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Nehody a úrazy

Nehody Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sú štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia v EÚ. Každoročne si vyžiadajú okolo 235 000 obetí.

Medzi nehody patria úrazy na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, otravy, utopenia alebo pády.

Snahou Komisie je podchytiť možné príčiny nehôd, napríklad zlepšením kvality bývania, mestského či vidieckeho územného plánovania a bezpečnosti pri fyzickej aktivite.

Pozri aj bezpečnosť výrobkov

Elektromagnetické polia

Rýchly vývoj mobilných telefónov a iných elektronických zariadení od roku 1990 spôsobil, že sme čoraz viac vystavení elektromagnetickým poliam. Táto skutočnosť vyvolala obavy o ich možných negatívnych účinkoch na zdravie.

V rámci opatrení v oblasti elektromagnetických polí Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) EÚ vyzvala členské štáty, aby zhodnotili vystavenie vplyvu týmto poliam a prijali primerané kroky v prípade, že dôjde k prekročeniu bezpečných limitov.