Polityka UE

Na zdrowie publiczne wpływa wiele czynników środowiskowych, takich jak:

  • zanieczyszczenia pochodzące z powietrza atmosferycznego – są przyczyną występowania i nasilania się chorób układu oddechowego, alergii, zatruć i nowotworów
  • niebezpieczne otoczenie – może być przyczyną wypadków i urazów, a także może zniechęcać do aktywności fizycznej
  • inne czynniki – np. chemikalia, skażenia żywności oraz alergie na żywność, zanieczyszczenie gleby, jakość warunków mieszkaniowych, decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, hałas, woda, warunki sanitarne.

UE ściśle współpracuje z rządami i ekspertami krajowymi, aby promować zdrowe otoczenie i opracowywać sposoby reagowania na zagrożenia dla zdrowia, w tym też na zmiany klimatu Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Zdrowie i środowisko

Czynniki środowiskowe Wybierz wersję językową tego linka English (en) stanowią jedną z głównych przyczyn chorób w państwach uprzemysłowionych. Szczególnie groźne są choroby układu oddechowego i nowotwory, przy czym ryzyko zachorowania na nie jest wyższe u dzieci niż u dorosłych.

Komisja zajmuje się tym problemem w sposób kompleksowy, zachęcając wszystkie zainteresowane strony do udziału w kształtowaniu polityki, która obejmuje:

Równolegle Komisja ściśle współpracuje z europejskim oddziałem WHO Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Wypadki i obrażenia

Obrażenia w wyniku wypadku Wybierz wersję językową tego linka English (en) są czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w UE, gdzie co roku dochodzi do 235 tys. wypadków śmiertelnych.

Są to m.in. wypadki na drogach i w miejscu pracy, zatrucia, utonięcia i upadki.

W miarę możliwości Komisja stara się ograniczać zagrożenia, podejmując działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, aktywności fizycznej oraz planowania przestrzennego na obszarach miejskich i wiejskich.

Przeczytaj również o bezpieczeństwie produktów.

Pola elektromagnetyczne

Szybki rozwój telefonii komórkowej i innych urządzeń elektronicznych obserwowany od 1990 r. w znacznym stopniu zwiększył nasze dzienne narażenie na działanie pól elektromagnetycznych. W związku z tym pojawiły się obawy co do ich ewentualnych szkodliwych skutków dla zdrowia.

Działania UE dotyczące pól elektromagnetycznych Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) mają m.in. zmobilizować rządy do oceny narażenia na oddziaływanie tych pól i do podjęcia odpowiednich działań w przypadku przekroczenia bezpiecznych poziomów.