Politika

Sabiedrības veselību ietekmē ļoti daudz vides faktoru:

  • gaisa piesārņotāji, jo tie izraisa vai saasina elpceļu slimības, alerģijas, saindēšanos un vēzi;
  • bīstama vide, jo rada apstākļus nelaimes gadījumiem, traumām un nepatiku pret fiziskām aktivitātēm;
  • citi faktori, piemēram, ķimikālijas, pārtikas piesārņotāji un alerģijas pret pārtikas produktiem, augsnes piesārņotāji, mājvietas kvalitāte, lēmumi par plānojumu, troksnis, ūdens, sanitārija u.c.

ES cieši sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un ekspertiem, lai sekmētu veselīgu vidi un izstrādātu risinājumus, kā reaģēt uz veselības draudiem, tostarp klimata pārmaiņām Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Veselība un vide

Rūpnieciski attīstītajās valstīs ievērojamu daļu slimību izraisa vides faktori Izvēlieties saites tulkojumu English (en) . Elpceļu slimības un elpceļu vēzis ir īpaši izplatīts, un bērniem ir lielāks saslimšanas risks nekā pieaugušajiem.

Komisija šo jautājumu risina integrēti, politikas veidošanā iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas. Tiek izmantoti vairāki elementi:

Komisija arī cieši sadarbojas ar PVO Eiropas biroju Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Nelaimes gadījumi un traumas

Tā kā katru gadu bojā aiziet 235 000 cilvēku, negadījumos gūtie savainojumi Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ir ceturtais biežākais nāves cēlonis ES.

Pie tiem pieder, piemēram, satiksmes negadījumi un negadījumi darba vietā, saindēšanās, noslīkšana un kritieni.

Komisija cenšas pēc iespējas mazināt šo negadījumu skaitu, piemēram, palīdzot uzlabot dzīves apstākļus, pilsētu un lauku rajonu plānojumu un veicināt fiziskās aktivitātes.

Lasiet arī par pārtikas nekaitīgumu.

Elektromagnētiskie lauki

Straujā mobilo tālruņu un citu elektroierīču attīstība kopš 20. gs. 90. gadiem ir krietni vien pastiprinājusi elektromagnētisko lauku ietekmi uz mums ikdienā. Tas radījis bažas par iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību.

ES rīcība attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) : mudina valdības novērtēt situāciju un veikt atbilstošus pasākumus, ja ir pārsniegtas nekaitīgās robežvērtības.